Foto: Kontakt plus

„Počeo haos zbog Kurtija! Zatvaraju se srpske banke na KiM: Građani obavešteni SMS porukom!“; „ZATVARAJU SE SRPSKE BANKE NA KOSMETU Počeo haos, a krivac je Aljbin Kurti!“ – glasili su naslvoi portala Informer i Alo 31. januara. U vreme povećanih tenzija i čitavog niza nejasnoća u vezi sa uredbom Centralne banke Kosova o evru kao jedinoj valuti na Kosovu, pomenuti naslovi mogu da doprinesu samo dezinformisanju i medijskom „haosu“. U nastavku i zašto.

Oba portala posle šokantnih naslova u svojim tekstovima informišu javnost o zatvaranju ekspozitura Komercijalne banke u srpskim sredinama na Kosovu – banke preko koje su građani primali prihode i davanja iz sistema Republike Srbije u dinarima.

Ipak, u svojim tekstovima ne preciziraju da je Komercijalna prestala sa radom dobrovoljno.

„Centralna banka Republike Kosovo saopštava javnosti da je dobrovoljno prestala bankarska delatnost Komercijalne banke AD Beograd – Filijala u Mitrovici“ – navodi se u saopštenju CBK-a.

Preciziraju i da je banka na Kosovu funckionisala uz licencu kosovske centralne banke, dakle po kosovskom zakonskom okviru.

„Komercijalna banka AD Beograd Filijala u Mitrovici je licencirana od strane CBK za rad 2007. godine i radila je sa filijalom u Mitrovici i osam ekspozitura na teritoriji Kosova“ – precizirali su iz CBK-a.

Postavlja se pitanje zašto je onda zatvorena Komercijalna banka.

Komercijalnu banku na Kosovu kupila je slovenačka NLB banka koja već poseduje ekspoziture širom Kosova, kao i u delu srpskih sredina.

Komercijalna banka obavestila je građane o zatvaranju ekspozitura krajem decembra, ali bez objašnjenja široj javnosti zašto je do toga i došlo.

Iako se zatvaranje ove banke percipira kao posledica uredbe Centralne banke Kosova, ova odluka nema direktno veze sa uredbom, jer je Komercijalna banka poslovala sa licencom CBK-a, što je takođe jedna od obaveza propisana pomenutom uredbom.

Kako je došlo do prestanka rada Komercijalne banke na Kosovu takođe je precizirano u saopštenju Centralne banke Kosova.

„Ova akcija je rezultat nadzornog dijaloga u periodu avgust-septembar 2023. godine, koji je rezultirao Planom dobrovoljne likvidacije. Ovaj Plan je nakon revizije dobio saglasnost CBK 6. oktobra 2023. godine, da bi se zaključio odlukom od 9. januara 2024. godine za zatvaranje filijala i svih ekspozitura u Republici Kosovo, na snazi od 31. januara 2024. godine“.

Šta je dobrovoljna likvidacija?

Dobrovoljna likvidacija banke znači da banka, iz sopstvenih razloga ili u skladu s internim odlukama, odlučuje da prestane s poslovanjem i likvidira svoje aktivnosti. Ovaj proces podrazumeva da banka sprovede određene korake kako bi se zatvorila, ispunila svoje obaveze prema klijentima i drugim poveriocima, a zatim raspodelila preostalu imovinu. Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji može proizaći iz različitih razloga, uključujući finansijske teškoće, promene u poslovnoj strategiji, ili strukturalne promene unutar same banke.

Posledice po građane

Sa druge strane, odluka o zatvaranju jeste imala posledice po građane koji su imali svoje račune u ovoj banci, jer su ili morali da pređu u drugu banku ili da zatvore račune ili da ukoliko žele da koriste svoj račun u ovoj banci od 1. februara putuju do Kuršumlije ili Raške, u zavisnosti u kom su delu Kosova.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *