Nevladina organizacija LINK raspisuje konkurs za izradu tri Op-Ed-a, na temu kulture i kulturne saradnje na relaciji sever i jug Kosova. Poziv je upućen svim zainteresovanim novinarima, građanima i aktivistima. Za napisani članak, autor istog dobiće 90 evra.

Autor Op-Ed-a može da bude svaki zainteresovani građanin, bez obzira na obrazovni profil, zanimanje ili godine radnog iskustva.

Potrebno je da svi zainteresovani za pisanje članka pošalju motivaciono pismo u kojem objašnjavaju svoje interesovanje za ovu temu i ovu formu građanskog aktivizma – na mail adresu: office@linkkosovo.org najkasnije  do 15.09.2019.

Op-Ed treba sadrži najmanje 1000 reči i treba da bude u formi analitičkog eseja kojim se argumentuje jedinstveno mišljenje autora o zadatoj temi – navodi NVO LINK.

Sva dodatna pitanja možete uputiti na mail adresu: mrakic@linkkosovo.org

Konkurs je deo projekta ARTvism  – povezivanje zajednica kroz kulturu i umetnost koji finansira Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS), a sprovode nevladina organizacija LINK i Futja Ngjyre.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *