Promocija knjige “Ogledi o srpskoj muzici” održava se večeras od 18 časova na Fejsbuk stranici Doma kulture „Gračanica“.

Кnjiga „Ogledi o srpskoj muzici“ Dragana Mlađenovića sadrži 14 ogleda kojima obuhvata srpsku muziku od srednjovekvnog crkvenog pojanja do Mokranjčevih Rukoveti.

Od prvih interesovanja za ranu muziku želja Dragan Mlađenovića bila je da rezultate istraživanja predstavi savremenoj publici:

“Mada nastali iz višegodišnjeg istraživanja, a pisani uz korišćenje činjenica i naučnog aparata, ogledi su pisani jasnim, jednostavnim i čitkim stilom, koji omogućuje brzo i nezamarajuće čitanje, prilagođeno kako stručnoj javnosti tako i široj publici. Javnost je ovom knjigom dobila značajno delo koje uveliko upotpunjuje naša znanja o srpskoj muzici.”

O knjizi će govoriti: diplomirani istoričar i šef umetničkog sektora Ansambla „Venac“, Miloš Mitić Cile, glavni i odgovorni urednik RTV КIM, Goran Avramović i sam autor.

Dragan Mlađenović Šekspir rođen 1951. godine je istraživač i interpretator rane evropske i srpske muzike. Studirao je dirigovanje na Muzičkoj akademiji u klasi Dušana Skovrana, a klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu. Izvođenje na istorijskim instrumentima, muzikologiju rane muzike i dirigovanje, kao i pripremanje malih i velikih ansambala usavršavao je u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji i Velikoj Britaniji. Mlađenović svira srednjovekovni saz i renesansne duvačke instrumente. Godine 1969. sa Miomirom Ristićem i Ljubomirom Dimitrijevićem osnovao je ansambl Renesans, po starosti drugi ansambl za ranu muziku sa prostora bivše Jugoslavije, a 1987. i Pevačku družinu Rukovet, u čast „Dva veka Vuka”. Dobitnik je više značajnih priznanja i nagrada.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *