„AMERIČKI VOJNICI UŠLI U MANASTIR NA KOSOVU! Došli po specijalnom zadatku u srpsku svetinju (FOTO)“ – glasio je naslov portala Srbija danas od 28. marta. Da bi se dodalo na dramatičnosti – uz naslov – i ilustrativna fotografija sa četiri pripadnika KFOR-a u prisustvu specijalaca Kosovske policije. Sve navodi na dramatičnu situaciju. U tekstu, međutim, nema ničeg na šta sugeriše senzacionalni naslov. Ovo je još jedan primer dezinformisanja putem senzacionalnog naslova.

O čemu je zapravo pisao portal Srbija danas posle zabrinjavajućeg naslova? O tome da su američki vojnici KFOR-a u manastiru Brnjak u Zubinom Potoku pomogli u završetku radova oko crkve.

U nastavku teksta fotografije ni nalik onoj s početka teksta. Na ovima se vidi srdačnost pripadnika KFOR-a sa monahinjama, a na jednoj od fotografija i ikona u rukama pripadnice KFOR-a.

Tekst se završava time da je KFOR saopštio da nastavlja da sprovodi svoj mandat zasnovan na Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. godine – da obezbedi sigurno i bezbedno okruženje za sve zajednice koje žive na Kosovu.

Tako se ispostavilo da je „ulazak“ u manastir i „specijalni zadatak“ samo u naslovu, te da naslov nema nikakve veze ni sa kakvim dramatičnim događajem.


Ovaj primer ilustruje kako senzacionalni naslovi i selektivno prikazivanje informacija mogu da dovedu do dezinformacija i stvaranja lažnih utisaka kod čitaoca. U ovom slučaju, naslov i početna slika sugerišu dramatičan događaj koji se zapravo nije dogodio, stvarajući lažni narativ.

Deo naslova „UŠLI U MANASTIR“ sugeriše dramatičnu situaciju, implicirajući da je došlo do nekog incidenta ili konflikta u vezi sa manastirom. Ovaj naslov ima za cilj da privuče pažnju čitaoca i stvori utisak hitnosti ili opasnosti.

Fotografija koja je korišćena uz naslov prikazuje pripadnike KFOR-a i specijalne jedinice Kosovske policije, što dodatno pojačava utisak dramatičnosti. Međutim, kako otkriva sam tekst portala Srbija danas, slike koje slede prikazuju prijatan susret između vojnika KFOR-a i monahinja, što ukazuje na potpuno drugačiju atmosferu i događaj od onog koji sugeriše naslov i nema nikakvih naznaka o dramatičnim događajima ili konfliktu.

Ovakav pristup portala Srbija danas odražava manipulativno i selektivno prikazivanje informacija kako bi se stvorio određeni utisak ili narativ, u ovom slučaju, dramatičnosti ili sukoba.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *