Përfaqësuesit e Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel nuk diskutojnë për të drejtat e boshnjakëve dhe pakicave të tjera në Kosovë. Do të kërkojmë që çështja e të drejtave të pakicave të tjera, të cilat janë të garantuara me Konventën Evropiane, të përfshihet në Asociacionin e Komunave Serbe. Boshnjakët dhe komunitetet tjera pakicë në Mitrovicën e Veriut, por edhe në tërë Kosovën, janë në pozitë jashtëzakonisht të vështirë tha kryetari i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, Nedžad Ugljanin.

Më hollësisht dëgjoni audio podkastin.

Kjo artikull është krijuar në kuadër të projektit “Ndërpreje heshtjen”, i cili zbatohet nga Alternativna në partneritet me radio Kontakt plus.

Kjo artikull është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e artikullit është përgjegjësi e Radios Kontakt Plus dhe Alternativnes dhe nuk përfaqëson domosdoshmërisht bindjet apo qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *