Monografija „Svakodnevica Srba u severnoj Kosovskoj Mitrovici“ (Institut za srpsku kulturu, 2021) dr Aleksandra Pavlovića večeras će biti predstavljena u Privatnom kulturnom centru „Akvarijus“.

Od 19 časova, pored autora, inače naučnog saradnika u Institutu za srpsku kulturu, govoriće i njegove kolege etnolozi i antropolozi – redovni profesor na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu dr Vesna Vučinić Nešković, docent na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i naučni saradnik u Institutu za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Bogdan Dražeta i doktorantkinja na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, angažovana pri Institutu za srpsku kulturu, msr Nevena Petković.

Nastanak monografije „Svakodnevica Srba u severnoj Kosovskoj Mitrovici“ motivisan je nastojanjem dr Aleksandra Pavlovića da prikaže neke od segmenata životne realnosti Srba u Kosovskoj Mitrovici koji se u društvenim i humanističkim naukama mogu podvesti pod koncept svakodnevice, odnosno svakodnevnog života.

Tema monografije postavljena je šire nego što to njen naziv govori i usmerena je ka težnji autora da pruži doprinos razumevanju položaja svojih sunarodnika u Kosovskoj Mitrovici u uslovima duboko izmenjenog društveno-političkog konteksta na Kosovu i Metohiji posle NATO bombardovanja 1999. godine.

Autor je istraživanje, čije rezultate u monografiji predstavlja, sproveo sa ciljem da u navedenim okolnostima, iz jedne „unutrašnje“, antropološke perspektive, sagleda svakidašnjicu lokalnog srpskog stanovništva, posmatrajući je iz ugla njegovih neposrednih iskustava i praksi.

Koncipirajući ga na navedeni način, dr Pavlović je, kako sâm objašnjava, svoje istraživanje nastojao da postavi tako da ono ne bude shvaćeno samo kao doprinos razumevanju položaja njegovih sunarodnika u Kosovskoj Mitrovici, nego i kao izraz interesovanja za probleme sa kojima su se oni suočavali i mogućnost njihovog rešavanja.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *