Posts tagged Barikade

Milunović: Opština Severna Mitrovica nije ničija “zadužbina”, moramo da se bavimo lokalnim temama, neke odluke produbljuju jaz između zajednica

Sudeći po novopostavljenim kosovskim zastavama, opština severna Mitrovica funkcioniše, sudeći po novopostavljenoj trojezičnoj tabli sa natpisom opštine koji prvo počinje na albanskom iako je većinska zajednica u ovom delu Mitrovice srpska – opština funkcioniše, sudeći…

Read More