Fshati Strazhë, afër Novibërdës, përmendet qysh në vitin 1451 në dokumentet e manastirit të Deviçit. Vend për të cilin ka gjurmë të shkruara se ka ekzistuar në kohën e Nemanjiqit dhe që sipas legjendës është ndërtuar nga vëllezërit Janko dhe Sava. Sot është një fshat multietnik, ku serbët dhe shqiptarët luftojnë së bashku për të shpëtuar vendin e tyre.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *