Slikarka Zora Petrović

Alternativna Internet stranica objavljuje tekstove iz časopisa “Ženski pokret” i “Žena i svet”, koji su dostupni javnosti u digitalizovanoj građi kolekcije Narodne biblioteke Srbije. Tekstove prenosimo u izvornom obliku, bez izmena u gramatici, interpunkciji i terminima. Danas čitajte tekst “Slikarka Zora Petrović” iz četvrtog izdanja časopisa Žena i svet od 1927. godine.


G-ca Zora Petrović ne bi mogla imati usrdnijeg tumača od g-ce Ksenije Atanasijević, našeg ženskog erudita i jedne od najinteligentnijih pobornica za pokret žena u nas…

Inspiracija g-ce Zore Petrović sadrži u sebi široke, svetle mogućnosti. To nije više sitno traženje, ili nesposobnost za široka obuhvatanja, ili zavisnost, ili posrednost, – što se sve isticalo kao slabe strane žene-slikara. Stvaranje g-ce Petrović je sigurno, od velikoga zamaha, obilno i, izvesno, zrelo umetničko. Nesumnjiva slikarska individualnost, ona sama obeležava etape i uspone svoje umetnosti, i zato prima od učitelja samo ono što joj je korisno kao medium, da lakše i potpunije do ličnoga izraza dođe. Otuda je i njen rad u Lotovoj školi u Parizu celishodno upućen, ali ne predstavlja nikakav sudbonosni preokret njene umetnosti. Živi nagon za stvaranjem ove umetnice, koja nikad nije bila u stanju da potisne preopterećenost časovima u gimnaziji, doći će, nema sumnje o tome, do potpune rascvetanosti i definitivnog izražaja u skorijoj budućnosti.

Ali i danas imamo puno prava da podvučemo jedan slikarski uspeh jedne naše žene. Pre svega mislimo na Henriette, široko shvaćeni portre, gde je sa nekoliko suverenih poteza tako mnogo dato, i gde zrači lepotom neobična kompozicija crvenih tonova. Vrlo je uspela i koncepcija portreta vajara Stojanovića. Sočnost slikarkine palete bujno se rasula po njenome Pejzažu zdravih, jedrih boja, i po nežno i lepome rađenome srebrnastome pejzažu. Nature morte je interesantno komponovana i ubedljivo data. Mi lično neobično volimo sigurno rađene slikarkine skice, pune mnogostrukih preliva prefinjene gipkosti.

Velika je šteta što nasušni poslovi oduzimaju dobar jedan deo od produkcije talentirane naše umetnice g-ce Zore Petrović.


U nastavku pogledajte slike Zore Petrović iz spomen zbirke Pavla Beljanskog


Pročitajte još:

Žene hoće mir

G. Stojan Živadinović u “les cahiers de la femme” Šervud Anderson i njegov “Čovek koji je postao žena” – Kako je prošla jedna žena političar kad su joj ramena zarasla u salo

Elza u “Loengrinu” i Mati u “Šest lica”: Eva i uvek Eva

Prvi ženski časopis

Ženski pokret za prava naše žene

Žena i umetnost: Vajarka Iva Despić

Sačuvaj me, Bože!

Otvorena pitanja

Plata bračnoj ženi

Ljubica Knežević

Katarina Milovukovica

Sujeverje ili koketerija

Nadežda Petrović

Dr Draga Ljočić – prvi ženski lekar u Srbiji

Prva žena profesor u Srbiji

O problemu celibata ženskih činovnika

O nasledstvu porodičnog imena

Prvo ustupanje univerzitetske katedre ženi: Čestitam vam gospođice, ušli ste u pakao

Iz Ženskog pokreta 1923: “U zagrljaju za novac”

Poreklo braka i porodice

Iz Ženskog pokreta: Dositej o ženama

Iz Ženskog pokreta: Njegoš o ženama

Iz Ženskog pokreta: Književna anketa o našoj ženi

U Ženskom pokretu: O ženi muslimanki

Iz Ženskog pokreta: Uzrok moralne nejednakosti između ljudi i žena

Književni pregled iz 1922: Moklerova dela i polemika o prostituciji

Zakon o advokatima i žene

“Nova pojava u našem društvu”: Promena vere radi ponovne bračne veze

Oslobođenje žene

Prava žene u porodici

Prava žena neće se izmoliti predstavkama već organizovanom i energičnom borbom

Mogu li žene doći na univerzitetsku katedru?

Učenice 1921. o sebi i modernoj ženi

“O emancipaciji ženskinja”

Jedna nepravda: “Dodatci na skupoću ženama državnim činovnicima”

Krivična odgovornost ženina

Srpska žena pred zakonom: O nasledstvu

Srpkinje i Opštinski izbori

Žensko pravo glasa

Udruženje nastavnica srednjih i stručnih škola

Zašto tražimo ženska prava? Žena i politika

Najzad

Uzalud

Prvi tekstovi Ženskog pokreta: Prava žena pred zakonom 1920.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *