„Građani na severu kažu da neće bojkotovati glasanje 21. aprila“ – naslov je Radio-televizije Kosova (RTK) od 11. aprila. Naslov implicira da postoji širok konsenzus među građanima sa severa da neće postupati u skladu sa pozivom na bojkot. Međutim, utvrdili smo da je naslov u neskladu sa sadržajem teksta.

„I pored bojkota koji će izvršiti Srpska lista, očekuje se da se građani odazovu na glasanje 21. aprila za smenu aktuelnih gradonačelnika opština na severu Kosova“ – ovom rečenicom RTK počinje tekst sa pomenutim naslovom.

U nastavku RTK podseća na reakciju KVINT-e koja je izrazila žaljenje zbog poziva Srpske liste da se bojkotuje proces glasanja za smenu gradonačelnika na severu, te dodaje da je bojkot civilno društvo nazvalo neprimerenim.

RTK potom ponovo konstatuje: „Poziv Srpske liste nije umanjio želju građana da iskoriste pravo glasa 21. aprila za smenu aktuelnih predsednika opština u opštinama severnog dela“.

Ipak, u nastavku malo je argumenata koji podržavaju ove tvrdnje RTK o građanima, kao i onu iz naslova, jer slede odgovori dva građanina sa severa od kojih samo jedan potvrđuje da će, ipak, glasati.

„Mora da ste budala da bojkotujete ovo glasanje. Ovo je moje mišljenje, čuo sam da Srpska lista nešto meša, ne slažem se sa njihovim stavovima. Izaći ću da glasam“ – bio je jedan od komentara građana sa severa.

„Evropska unija je odgovorna, moramo da razgovaramo sa Prištinom da proces bude demokratski, kako nam pripada, ovo je moj odgovor“, rekao je drugi građanin.

U nastavku teksta RKT precizira reakciju KVINT-e, navodi komentar civilne organizacije sa severa Kosova da je poziv Srpske liste na bojkot pogrešan i nastavlja sa tehničkim detaljima u vezi sa glasanjem.


Zaključak

Generalizacija u naslovu – naslov sugeriše da postoji opšti konsenzus među građanima severa Kosova da su protiv bojkota izbora. Međutim, iz opisa proizilazi da se ova tvrdnja temelji samo na izjavama dva građanina, što je nedovoljno za zaključivanje o opštim stavovima građana. Za objektivnije izveštavanje i tvrdnju iz naslov potrebno je uključiti više različitih glasova iz zajednice.

Izjave KVINT-e i civilnog društva o neprimerenosti bojkota su važne, ali one ne mogu u potpunosti zameniti direktno izražavanje stavova građana koji su najviše pogođeni izborima. Treba jasno razlikovati stavove stanovništva i predstavnika međunarodnih aktera, posebno kada se radi o pitanjima koja direktno utiču na lokalnu zajednicu. Stavovi međunarodnih aktera mogu da imaju značajan uticaj, ali u ovom slučaju izveštavanje bi trebalo da se fokusira na stavove lokalnog stanovništva.

Preciznost u izveštavanju – da bi se povećala tačnost i izbegle generalizacije, potrebno je sprovođenje anketa sa većim brojem građana, i razmatranje kako različite društvene grupe percipiraju poziv na bojkot.

Za punu objektivnost, izveštavanje RTK bi trebalo da obuhvati i one koji podržavaju bojkot, kako bi čitaoci mogli da razumeju sve aspekte situacije. Ova praksa ne samo da poštuje novinarske standarde, već bi pomogla i čitaocima da formiraju informisano mišljenje o situaciji.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *