Kako najbrže do članstva u Evropskoj uniji? Albanski premijer Edi Rama ima odgovor na ovo pitanje.

Na Bledskom forumu poručio je da veruje da na Ukrajinu treba da se posmatra kao na moguću zemlju članicu Evropske unije, ali bi voleo da to ne bude na štetu Zapadnog Balkana:

“U suprotnom, dok je Dritan govorio, razmišljao sam ko koga treba da napadne u ovom panelu da bi brže dobio članstvo sa Ukrajinom. I Bugarska može lako da napadne Severnu Makedoniju, bez sumnje. Hrvatska može lako da napadne Srbiju, Srbija može lako da napadne Kosovo, Bosna može samu sebe da napadne bez problema. Mi, siguran sam, ako pitamo Grke da nam učine uslugu, napašće nas sa zadovoljstvom. Crna Gora može da se pravi mrtva na plaži. I tako svi možemo da budemo spremni da se pridružimo vozu sa Ukrajinom”.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *