U rubrici “Književnost sa Kosova” svake nedelje objavljujemo poeziju, prozu, eseje, kritiku autora sa Kosova i Metohije, koji su dali trajniji doprinos književnoj umetnosti u protekle dve decenije 21. veka. Odabir priloga za ovu rubriku vrši pisac i književni kritičar Aleksandar Dunđerin koji sastavlja i propratne beleške o autorima. Danas čitajte “Postanje,” “Trag” i “Poststanje” Dušana Zaharijevića.

***

POSTANJE

U početku beše muk

Kroz teški napor
Zamršeni splet
Tišina rodi šum
Šum rodi
Reč

TRAG

Reči šume
Rođenje
Prostore gde
Sviće nemoguće
Ivice sveta
Obode svesti
Gde staje pogled
Počinje slutnja
Krik očajno
Teži svom ehu
Pradavni odjek
Jedino još tragovi
Vode u sebe
Iznad glava
Večnost nedopevana
Vreme
Kroz koje sija
Pukotina

POSTSTANJE

Izgovaram
Bivam izgovoren
I zg o v ara m
B iva m iz g ov ore n
I z g o v a r a m
B i v a m i z g o v o r e n

I                  z

     g                  o            v

  a

               r                    a

                         m

  B

        i

                            v                  a

                m

i                              z

                                                    g

    o                              v

                                                               o

       r                                       e                     n

***

Beleška o autoru

Dušan Zaharijević je rođen 1992. godine u Kosovskoj Mitrovici. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje završio u Leposaviću i Kosovskoj Mitrovici. Završio je master studije srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Za svoju prvu knjigu Antologija savremenog pesništva/Antilogija svevremenog rečništva, objavljenu 2017. godine u izdanju Brankovog kola, dobio nagradu „Stražilovo“ za najbolju pesničku knjigu.

U poeziji Zaharijević pokušava da tradiciju neoavangarde uklopi u savremene postmodernističke strategije. Nije, međutim, u pitanju podražavanje „language poetry“, odnosno larpurlartizma svedenog na jezičku kombinatoriku. Značenje pesme može se iščitati u konceptu, a ne u pojedinačnim stihovima, ili pesmama, pesničkim slikama, metaforama, rečima, jeziku. U tim eksperimentima otišao je najdalje, kada je u pitanju savremena srpska poezija na Kosovu i Metohiji.

***

Sve navedene knjige možete kupiti ili pozajmiti za čitanje u bilbioteci Privatnog kulturnog centra Akvarijus (Strahinjića Bana 4, Kosovska Mitrovica).

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *