“Sva ta politika uslovljavanja odnosi se isključivo na to da će i Beogradu i Prištini glavni fokus odnosa sa EU biti samo i jedino dijalog, na način da EU neće hteti ništa drugo niti sa Srbijom niti sa Kosovom do trenutka dok ne dođe do vidljive implementacije onog dogovorenog. Samim tim, to uslovljavanje dovešće do toga da se uslovljava i celokupan put i Kosova i Srbije u EU, zajedno sa finansijskim sredstvima koja su namenjena i Srbiji i Kosovu” – Nemanja Todorović Štiplija.

*Preuzeto sa N1

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *