Platforma dixhitale për promovomin e artistëve në Kosovë: Lajmërohuni!

SRB

ENG

Uebfaqja Alternative, me mbështetjen e Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), ka lansuar një platformë dixhitale për promovimin e artistëve në Kosovë, “Gathered in Art” (www.gatheredinart.com). Në këtë platformë, artistët mund të promovojnë veprat e tyre, por edhe t’i shesin ato në dyqanin online. Në fund të çdo muaji, do të organizohet një ekspozitë virtuale e punimeve të botuara më parë në platformë. Punimet duhet të dorëzohen në e-mail adresën – alternativnastranica@gmail.com. Për më shumë detaje lexoni më poshtë.

Për të botuar punimet tuaja në platformën “Gathered in Art”, duhet të plotësoni kushtet e mëposhtme:

– të jeni artist nga Kosova, apo të krijoni në Kosovë;

– të praktikoni çfarëdo lloj arti në mënyrë profesionale ose amatore;

– nëse jeni i mitur, kërkohet miratimi i prindërve.

Kritere të tjera për botimin e punimeve në platformën dixhitale janë:

– përzgjedhja e punimeve të paraqitura varet nga vet autorët;

– duhet të dërgoni të paktën 5 dhe më së shumti 10 punime në formatin JPG ose PNG me cilësi të lartë;

– ata që merren me muzikë, aktrim, shfaqje, poezi, prozë, etj., mund të paraqesin punimet e tyre në formate të tjera – video, audio, tekst, etj. Në atë rast, lejohet dërgimi i 3 deri në 5 punimeve;

– së bashku me punimet, duhet të paraqisni një tekst për veten tuaj në një përmbledhje deri në 200 karaktere (ky tekst mund të përmbajë një biografi të shkurtër, informata lidhur me veprat tuaja, etj.);

– ju mund ta paraqisni tekstin në gjuhën serbe, shqipe ose angleze;

– përveç punimeve, duhet të paraqisni numrin e telefonit tuaj të kontaktit (numri i telefonit nuk do të publikohet por do t’u shërbejë koordinatorëve të platformës për të ju kontaktuar nëse është e nevojshme);

– Nëse keni dëshirë mund të dërgoni edhe foton e juaj, si dhe një informatat lidhur me faqen tuaj në Facebook ose Instagram.

Cilat punime nuk do të botohen?

– Punime me simbole fetare dhe kombëtare;

– vepra që përmbajnë përmbajtje fyese ose përçojnë gjuhë urrejtjeje.

Ekspozimi i punimeve në dyqanin online

Publikimi i punimeve në platformë nuk nënkupton edhe shfaqjen e punimeve në dyqanin online. Për të ekspozuar punimet e juaja në dyqanin online, duhet të paraqisni më shumë informata në lidhje me punimet e juaja:

– cila teknikë është përdorur;

– madhësia e punimeve;

– cili është çmimi i secilit punim individualisht;

– numëroni / shenjëzoni punimet në mënyrë që të jetë e qartë se cilat informata kanë të bëjë me cilin punim.

Në rast se keni ndonjë pyetje shtesë ju lutem telefononi në 049684977 dhe 0644650957.

ME RËNDËSI: As donatorët dhe as Uebfaqja Alternativa nuk posedojnë të drejtën autoriale për veprat e botuara në platformë. Autorët mbajnë të drejtat ekskluzive për veprat e tyre. Shitja do të bëhet vetëm në mënyrë administrative përmes platformës, që do të thotë që ekipi ynë, pasi disa nga punimet të jenë blerë përmes platformës, do të vendosë komunikim direkt mes shitësit dhe blerësit të cilët do të diskutojnë më tej për detajet lidhur me shitjen e veprës.

Projekti mbështetet nga UNMIK.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *