Pišite nam

Znate nešto ili nekog o čemu bi trebalo da pišemo? Dostavite nam na našu mejl adresu (alternativnastranica@gmail.com) – kontakt telefon i kratke podatke o sebi, ili onome o kome želite da pišemo. Kontaktiraćemo Vas i rado ćemo Vašu ideju da pretočimo u reč, audio/video zapis, fotografiju.