Fuqizimi dhe arsimimi i të rinjve dhe ndihma për komunitetin e gjerë – është e përbashkët për tre organizata – LINK nga Mitrovica, Qendra e Inovacionit nga Graçanica (GIC) dhe BONEVET nga Prishtina. Fokusi i aktiviteteve të tyre është puna me të rinjtë në fushën e teknologjisë moderne, ndërsa me fillimin e pandemisë së shkaktuar nga virusi korona, ata filluan prodhimin dhe shpërndarjen e mbrojtëseve, duke kontribuar kështu në luftën kundër Covid-19. Ne biseduam për misionin dhe rezultatet e deritanishme me përfaqësuesit e tyre – Drejtori Ekzekutiv i LINK Marko Rakić, Zyrtari i marketingut BONEVET Besfort Behrami dhe zyrtarja per marredhnie me publikun ei GIC Kristina Jevtić.

Të tre organizatat kanë të njëjtin qëllim – të mbështesin të rinjtë.

“Ne donim t’i ndihmonim të rinjtë të bëhen të pavarur përsa i përket pavarësisë financiare,” tha Rakic.

“Ne vëmë theksin më të madh tek të rinjtë me qëllimin dhe dëshirën për të parandaluar migrimin e tyre, për t’i mundësuar dhe ndihmuar ata të krijojnë në qytetin e tyre,” deklaron Jevtić.

“Misioni i BONEVET është të krijojë gjenerata të forta në mënyrë që, në 50 vitet e ardhshme, ata të mund të përballen me sfidat unike të historisë njerëzore,” tha Behrami.

Në përputhje me misionin, programi kryesor arsimor i zbatuar nga BONEVET është Mësimi i Bazuar në Projekt (PBL).

“Një nga projektet kryesore në të cilin morrën pjesë fëmijët tanë është krijimi i një automjeti elektrik. Fokusi kryesor i organizatës sonë është sistemi arsimor STREAM, ne besojmë se është e ardhmja”, shpjegon Behrami, organizata e të cilit, përveç të rinjve, merret edhe me fëmijë të moshës 5 deri në 14 vjeç dhe zhvillimin e të ashtuquajturve aftësitë e buta, si dhe talentet individuale të fëmijëve.

Njesoj edhe GIC merret me të njëjtën grupmoshë të fëmijëve.

“Nga programet që ne drejtojmë, unë mund të nxjerr në pah konkurset e robotikës për fëmijët e moshës 5 deri në 15 vjeç, pastaj garat në aduin për të rinjtë e moshës 15 deri në 23 vjeç. Ekzistojnë gjithashtu kurse akademike TOEFL, si dhe trajnime në një printer 3D, modelimin e modelit dhe një kurs për krijimin e faqes në internet,” shton Jevtić.

Nga ana tjetër, përmes aktiviteteve të LINK-ut të Mitrovicës, ata të moshës 15 deri 35 vjeç duhet të arsimohen shtesë, sepse “të gjithë meritojnë një shans të dytë”, beson Rakić.

“Roli ynë ishte që të fitojmë, promovojmë dhe përmirësojmë pozicionin e këtyre njerëzve, gjë që ne e bëjmë”, thekson ai, duke shtuar se rreth pesëmbëdhjetë trajnime programimi janë kryer në katër vitet e fundit, dhe se përveç këtyre trajnimeve, LINK aktualisht po punon në inkurajimin e të menduarit për sipërmarrjen midis studentëve të shkollave të mesme.

Programet e zbatuara nga këto tre organizata nuk njohin kombësinë, por janë krijuar për anëtarët e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë.

“Ne kemi punuar në programe për të dy pjesët e qytetit (Jug dhe Mitrovica e Veriut), kemi pasur pothuajse të njëjtin numër të serbëve dhe shqiptarëve të regjistruar, ka pasur boshnjakë, romë, goranë … Asnjëherë nuk ka pasur ndonjë problem, askush nuk u dorëzua sepse ata ishin atje Serbë, ose sepse ka shqiptarë”, thotë Rakic.

Bashkëbiseduesit e tjerë kanë përvoja të ngjashme.

“Ne jemi të kënaqur që ata të gjithë punojnë së bashku së bashku, sepse fokusi i tyre është një e ardhme më e mirë, me një bashkëpunim më të mirë ndëretnik,” thekson Jevtić.

“BONEVET deri më tani ka lidhur shumë breza nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, pavarësisht nga entitetet apo fetë të cilave u përkasin, dhe të cilat sot janë të afte dhe shumë profesionale në fusha të ndryshme”, tha Behrami.

Në marrëdhëniet e komuniteteve të ndryshme, besimi është i rëndësishëm. Çfarë do të thotë për bashkëbiseduesit tanë?

“Besimi është thelbësor për mënyrën se si ne komunikojmë në jetën e përditshme me të tjerët, ose me dikë të ri. Ky është komponenti kryesor në një marrëdhënie efikase”, tha Behrami.

“Besimi është diçka që ndërtohet për një periudhë të gjatë kohore dhe që ruhet vazhdimisht. Besimi në radhë të parë përfshin sigurinë dhe qetësinë kur bëhet fjalë për një person të cilit i besoj, si në biznes ashtu edhe në atë privat,” thekson Jevtić.

“Kur dikush më pyeti se çfarë ishte më e nevojshme për të krijuar disa ndërveprime midis komuniteteve, unë thashë se ishte një interes. Kjo është gjëja e parë që duhet të ekzistojë – që të rinjtë kanë interes të bashkëpunojnë për ndonjë arsye, por nëse më pyet se çfarë u duhet atyre që të vazhdojnë të shoqërohen pas kësaj, unë mendoj se është besimi. Përmes interesit, ata duhet të fitojnë diçka që ne e quajmë besim që mund të prodhojë një shoqëri normale dhe të shëndetshme,” përfundon Rakić.

LINK, BONEVET dhe Qendra e Inovacionit që nga fillimi i vitit janë të lidhura nga një aktivitet tjetër, dhe ai është prodhimi dhe shpërndarja e vizoreve mbrojtëse. GIC deri më tani ka prodhuar mbi 5,000 vizore të shpërndara në kujdesin shëndetësor, institucionet arsimore dhe qytetarët.

Respektivisht 15,000 dhe 17,000 mbrojtese mbresëlënëse u prodhuan nga LINK dhe BONEVET.

Përdorimi i tekstit lejohet me një tregues të qartë të burimit dhe lidhjen me burimin e tekstit ose faqen kryesore të platformës.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *