Alternativna Internet stranica jednom nedeljno objavljuje tekstove iz časopisa “Ženski pokret” i “Žena i svet”, koji su dostupni javnosti u digitalizovanoj građi kolekcije Narodne biblioteke Srbije. Tekstove prenosimo u izvornom obliku, bez izmena u gramatici, interpunkciji i terminima. Danas čitajte tekst “Otvorena pitanja” iz dvanaestog izdanja časopisa Žena i svet od 1925. godine.

Nekoliko tačaka iz niza nepravdi koje se nanose ženi, a koje se trudi da otkloni ženski pokret (Ž. P.).

Pitanja kojima se ove godine bavio Ž.P. a koja i dalje ostaju na dnevnome redu sastoje se u ispravljanju nepravdi nanetih ženi u raznim vidovima, a koje treba otkloniti u projektima pri izmeni zakona:

  1. Nesrazmerna smrtnost vanbračne dece napsram bračne zahteva da zakonodavac ne čini razliku pri davanju dodataka na decu, bila ona bračna ili nebračna.
  2. Da država svojim umnim radenicama osigura pri porođaju odmor neophodno potreban po zdravlje majke i deteta. Kada država primorava privatnog poslodavca da svojoj fizičkoj radenici osigura odmor od dva meseca pre i dva posle porođaja, mora imati obzira i prema svojim činovnicima. Umesto četiri meseca odmora, Ž. P. traži mesec pre i dva posle porođaja.
  3. Da se mogu postavljati žene za direktore gimnazija, koje im se pravo iz osnova osporava.
  4. Izjednačenje muške i ženske dece u naslednome pravu.
  5. Da se ispravi greška u zakonskome projektu po kojoj žene ne bi mogle biti urednice listova. (Ta je tačka skinuta s dnevnog reda).
  6. Da se ispravi nepravda naneta starijim državnim činovnicama po kojoj njihove kćeri gube pravo na penziju, za koju su njihovi očevi ulagali niz godina u fond. Ž. P. traži da država osigura materijalnu naknadu kćerima starih službenika, koje su ostale nespremne za javni rad, jer su dobile vaspitanje prema duhu vremena u kome su odgajene. Ž. P. slaže se sa državom da su roditelji dužni spremiti svoje žensko dete za život isto kao i muško.

Na ovome polju sada radi sa mnogo energije i razumevanja g-đca Milena Atanacković, a na koliko nerazumevanja nailazi od strane nadležnih, to samo ona zna. Mučno je to budakom probijati led. Kada Ž. P. bude u mogućnosti da stvori vojsku saradnica, on će se sam po sebi stopiti.

Drugo polje rada isto toliko važno, na koje se bacio Ž. P. jeste prosvećivanje žene. U tome cilju Ž. P. otvara po selima tromesečne kurseve za seoske domaćice. G-đca Darinka Lacković pokazala se kao odličan organizator. Uspeh je sjajan, ali na žalost, sve je to kap vode u moru, jer pokret nema sredstava da otvori više od tri, četiri uporedna kursa.

Smatra li Ministarstvo Prosvete da još nije kucnuo čas za prosvećivanje žene na selu, koja još seče lukac kašikom, a krompir reže sekirom i rađa po desetoro dece, od koje jedva da ostane dvoje u životu?

Al. J.

Plata bračnoj ženi

Ljubica Knežević

Katarina Milovukovica

Sujeverje ili koketerija

Nadežda Petrović

Dr Draga Ljočić – prvi ženski lekar u Srbiji

Prva žena profesor u Srbiji

O problemu celibata ženskih činovnika

O nasledstvu porodičnog imena

Prvo ustupanje univerzitetske katedre ženi: Čestitam vam gospođice, ušli ste u pakao

Iz Ženskog pokreta 1923: “U zagrljaju za novac”

Poreklo braka i porodice

Iz Ženskog pokreta: Njegoš o ženama

Iz Ženskog pokreta: Dositej o ženama

Iz Ženskog pokreta: Književna anketa o našoj ženi

U Ženskom pokretu: O ženi muslimanki

Iz Ženskog pokreta: Uzrok moralne nejednakosti između ljudi i žena

Književni pregled iz 1922: Moklerova dela i polemika o prostituciji

Zakon o advokatima i žene

“Nova pojava u našem društvu”: Promena vere radi ponovne bračne veze

Oslobođenje žene

Prava žene u porodici

Prava žena neće se izmoliti predstavkama već organizovanom i energičnom borbom

Mogu li žene doći na univerzitetsku katedru?

Učenice 1921. o sebi i modernoj ženi

“O emancipaciji ženskinja”

Jedna nepravda: “Dodatci na skupoću ženama državnim činovnicima”

Krivična odgovornost ženina

Srpska žena pred zakonom: O nasledstvu

Srpkinje i Opštinski izbori

Udruženje nastavnica srednjih i stručnih škola

Žensko pravo glasa

Zašto tražimo ženska prava? Žena i politika

Najzad

Uzalud

Prvi tekstovi Ženskog pokreta: Prava žena pred zakonom 1920.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *