Organizacija Domovik iz Mitrovice raspisuje konkurs za kratku priču na temu dečijih prava. Poziv je otvoren za decu i mlade uzrasta do 18 godina. Autorima tri najbolje priče slede nagrade. Konkurs traje do 15. marta tekuće godine. 

Priča treba da bude istinita, a njeni junaci bi, kako navode iz Domovika, trebalo da budu deca i mladi kojima su ugrožena ili uskraćena osnovna prava – pravo na život, opstanak i razvoj, participacija, nediskriminacija i najbolji interes deteta.

“Dakle, oni koji su izloženi diskriminaciji na bilo koji način, siromaštvu, nasilju, ako se nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na svoje vršnjake, ukoliko nemaju pristup kvalitetnom obrazovanju ili su isključeni iz procesa donošenja odluka koje se tiču njih,” dodaju.

Takođe, priča može da sadrži i, dalje ističu, svedočenja mladih i dece koji su prisustvovali situaciji u kojoj su nekom njihovom vršnjaku, drugu, drugarici ili nekoj bliskoj osobi bila uskraćena pomenuta prava i voljni su da je ispričaju (imena glavnih aktera priče mogu biti izmenjena zbog zaštite prava na privatnost).

Treba da sadrži maksimalno 1000 reči. Potrebno je priču dostaviti u elektronskoj formi na mail adresu: domovikyouth1@gmail.com ili je predati u štampanoj formi, u koverti, u prostorijama Domovika na adresu Sutjeska bb/L1, svakog radnog dana od 8h do 16h.  

Uz priču je potrebno dostaviti dostaviti ime i prezime autora i kontakt telefon.

Učesnici konkursa daju saglasnost da po završetku istog organizacija Domovik nadalje raspolaže izabranim pričama u svrhe publikovanja, uz poštovanje prava o zaštiti privatnosti autora, odnosno aktera priče.

O kvalitetu prispelih radovima odlučivaće žiri.

Konkurs za priču o dečijim pravima organizuje se u okviru projekta „Youth4SocialChanges“, koji podržava Kancelarija UNICEF-a u Mitrovici.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *