Alternativna Internet stranica jednom nedeljno objavljuje tekstove iz časopisa “Ženski pokret” koji je javnosti dostupan u digitalizovanoj građi kolekcije Narodne biblioteke Srbije. Tekstove prenosimo u izvornom obliku, bez izmena u gramatici, interpunkciji i terminima. Danas čitajte tekst Izveštaj upravnog odbora: Društva za Prosvećivanje Žene i Zaštitu Njenih Prava” iz izdanja lista broj 9 iz 1921. godine.

***

Ceo čovečanski rod robuje.

I, što je najstrašnije, robuje ne samo prošlost i sadašnjost, no i sama budućnost. Ona najviše. Prava široka budućnost nemoguća je pri ovom poretku. Naša misao robuje čak i ako se baci u maštanje, jer znamo da nema prave budućnosti, ako sadašnjost sretno ne reši problem. I sama mašta vraća nas u život, u delo. Ne smemo, ne možemo više ni maštati. Mašta je nemoguća jer znamo šta je ometa.

U današnje vreme sve su duhovne vrednosti isključivo revolucionarne. Samo širenje revolucionarnog duha može doneti dobra čovečanstvu, jer se samo tako da izraziti naš odnos prema Bogu i ljudima. A naša je dužnost da jesmo, da budemo. Bićemo, ako se izrazimo. Sve što dovodi do izraza, dovodi do cilja, do života, do nas samih. Izraza nema više za nas u prošlosti. Izraz ima dati revolucija. Revolucija ne znači klanje i razne fraze, slatke i otužne, dobre i rđave. Revolucija danas znači razvijanje svesti čovečanske jedinke, koja ne da da je gaze, niti u ime kapitalističkog nasilja niti u ime visprenih teorija, koje je uvek lako izmisliti. Došlo je vreme da ne budemo robovi, oni što prave ratove i pobacuju revolucije.

Kako žena da širi to revolucionarno raspoloženje? Učeći druge (pre svega žene) ličnom dostojanstvu. To je osnova. Narodi su se borili za narodno dostojanstvo i izborili su ga: Francuz se gordi što je Francuz, Srbin što je Srbin. No individualnog, ličnog, čovečanskog dostojanstva gotovo nema. Ko je gord što je čovek? Treba buditi osećanje ličnog dostojanstva kod žene, da bi pomogla preporodu čovečanstva. Lično dostojanstvo formiraće novo društvo. Treba li buditi ženu nekim novopronađenim specijalno, u osnovi, ženskim načinima. Ne. Putevi su uvek (bar kod dvonožaca) isiti, od iskoni. Treba poći putem, kojim se polazi i kod čoveka. Robovi se pretvaraju u slobodne širenjem opšte-čovečanskih, a ne širenjem užih i uzanih ideala (ženskih, muških, kastinskih, buržoaskih, plemićskih itd.). U kolo slobodnih ulazi se time što se postane pravi čovek. Žena će (kao i čovek) postati slobodna kada se krsti kosmizmom, kad primi opšte čovečanske ideale, kad ih postane svesna. Dakle: preko kosmičkoga, opšteljudskoga, revolucionarnoga, opšte-čovečanskoga. Crnci su postojali slobodni preko religije, poezije, humanizma, Šekspira. To je bio ondašnji oblik revolucije, zgusnut u literaturu i mistiku. Tako će i žena i muškarac (čovek u opšte) postati svesni sovga ličnog dostojanstva kada budu prava čovečanska, revolucionarna i kulturna bića. Ali žena za to neće izgubiti svoju specifičnost. Jer sam pravi čovek može da bude divan i u svome specifičnom a ne odvratan i smešan. Gruba, lokalna, nužna ograničenost i podvojenost (na spolove, na plemena, staleže, narode) dobija lepotu i smisao tek kad je okružena istinski čovečanskim. Jedno drugome daje i snagu i lepotu.

Kad žena bude više čovek (ne u muškom, već u opštem smislu te reči) ona će biti još više, još ponosnije, smelije i lepše biće koje ne treba, već radi same više harmonije, da bude muškarac.

Preko svečovečanskoga doćiće se opet specifičnome. Jer je lepota u specifičnome, ali tek kroz opšte, tek kroz novu slobodu, koja sve osvetljava, bez koje se ništa ne vidi lepo i ponosno.

Stanislav Vinaver

***

Ostale tekstove iz ove rubrike pročitajte u nastavku:

Prava žene u porodici

Prava žena neće se izmoliti predstavkama već organizovanom i energičnom borbom

Mogu li žene doći na univerzitetsku katedru?

Učenice 1921. o sebi i modernoj ženi

“O emancipaciji ženskinja”

Jedna nepravda: “Dodatci na skupoću ženama državnim činovnicima”

Krivična odgovornost ženina

Srpska žena pred zakonom: O nasledstvu

Srpkinje i Opštinski izbori

Udruženje nastavnica srednjih i stručnih škola

Žensko pravo glasa

Zašto tražimo ženska prava? Žena i politika

Najzad

Uzalud

Prvi tekstovi Ženskog pokreta: Prava žena pred zakonom 1920.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *