Në episodin e parë të “Kosovo Dispatch”, diskutojmë për përparimin e kufizuar në dialogun e lehtësuar nga BE-ja midis Kosovës dhe Serbisë dhe shqyrtojmë mundësinë e një formati të rikonceptuar të dialogut, duke u përqëndruar në idenë e organizimit të një konference ndërkombëtare për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Moderatori, Visar Xhambazi, bisedon me Milos Pavkovic, hulutmues dhe aktivist i shoqërisë civile nga Beogradi, i cili ofron perspektivat e tij mbi gjendjen aktuale të dialogut, suksesin potencial të qasjes së BE-së, dhe avantazhet dhe disavantazhet e organizimit të një konference ndërkombëtare.

Sbunker

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *