Nije sadašnji admiral izneo zahtev, nego je penzionisani izneo svoj stav

Šta je Informer prećutao u naslovu?

„NATO admiral traži od Alijanse: Povećati kontigent na Kosovu zbog Rusije“ – glasio je naslov portala Informer od 2. aprila. Međutim, ne radi se o zahtevu NATO admirala, već o stavu bivšeg komandant snaga NATO-a u Evropi, penzionisanog admirala američke mornarice Džejmsa Stavridisa.

Naslov Informera sugeriše da se radi o „zahtevu“ sadašnjeg NATO admirala – potpuno suprotno od onog što očekuje čitaoca u tekstu.

Jer već u prvoj rečenici Informer precizira da se radi o bivšem komandantu snaga NATO-a u Evropi i penzionisanom američkom admiralu Džejmsu Stavridisu i njegovom stavu, odnosno mišljenju koje je izneo u tekstu za Blumberg.

Tako Informer naslovom dovodi svoje čitaoce u zabludu, prvo sugerišući da se radi o aktuelnom NATO admiralu, a drugo ne precizirajući da se ne radi o informaciji, nego o stavu i mišljenju.


Neslaganje između naslova i sadržaja teksta može da izazove znatiželju kod čitalaca i da ih navede da pročitaju tekst kako bi saznali više. Zato namera Informerovog teksta, odnosno naslova može da bude da privuče pažnju čitalaca putem senzacionalnog naslova, što bi moglo da rezultira većom posetom njihovom sajtu ili većom prodajom novina. Takav pristup, poznat kao „clickbait“ često se koristi u medijskom sadržaju s ciljem povećanja angažmana publike.

Međutim, ovakav pristup može da dovede do gubitka poverenja čitalaca u medijsku objektivnost i verodostojnost, posebno ako su naslov i sadržaj značajno različiti.

Sa druge strane, moguće je i da postoje dublji motivi ili namere, osim clickbait-a.

Naslov koji sugeriše da sadašnji NATO admiral zahteva povećanje kontingenta na Kosovu zbog Rusije može da generiše kontroverzu i podstakne diskusiju među čitaocima. Ovakav pristup može da dovede do veće angažovanosti publike i veće aktivnosti na društvenim mrežama, što može da bude korisno za portal kao što je Informer.

Iako je stav bivšeg komandanta NATO-a, Džejmsa Stavridisa, manje značajan od stava sadašnjeg komandanta NATO-a, Informerov naslov može da utiče na javno mnjenje ili percepciju čitalaca o odnosima NATO-a i Rusije. Naslov koji sugeriše da postoji zahtev sadašnjeg NATO admiral za povećanjem kontingenta na Kosovu zbog Rusije može da podstakne strahove ili zabrinutost među čitaocima, što može biti korisno za ostvarivanje određenih političkih ili ideoloških ciljeva.

Na kraju, podsećamo i da je u kontekstu novinarskog izveštavanja, ključno da se razdvoje činjenice od mišljenja i stava kako bi se osigurala transparentnost, objektivnost i integritet informacija, što Informer u svom naslovu nije uradio.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *