Ndërtimit i besimit dhe inovacioni dixhital

Si mundet ndërtimi i besimit dhe inovacioni dixhital të sjellë ndryshime pozitive? Kjo u diskutua në sallonin e parë të organizuar nga Platforma e Ndërtimit të Besimit në Kosovë. Në pritje të salloneve të reja, të cilat do të organizohen në mbarë Kosovën, më poshtë keni videon nga eventi i parë.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *