Alternativna Internet stranica jednom nedeljno objavljuje tekstove iz časopisa “Ženski pokret”, i “Žena i svet”, koji su dostupni javnosti u digitalizovanoj građi kolekcije Narodne biblioteke Srbije. Tekstove prenosimo u izvornom obliku, bez izmena u gramatici, interpunkciji i terminima. Danas čitajte o Nadeždi Petrović iz četvrtog izdanja časopisa Žena i svet od 1925. godine.


Rođena 1876 u Čačku, umrla od pegavog tifusa 4 aprila 1915 u Valjevu, kao bolničarka I rezervne bolnice. Sahranjena na groblju u Valjevu. Rođena u kući u kojoj su deca odgajena u ljubavi za umetnost, u kojoj su dobili jedno evropsko obrazovanje i vaspitanje u čisto srpskom patrijarhalnom duhu, Nadežda Petrović se posvetila narodu i umetnosti.

Veliki idealista, žrtvovala se kao velika kći velikog pokoljenja. Školovana u Srbiji i na strani, ona je svoj bogodani dar za umetnost razradila i svojom kičicom ostavila za sobom spomen majstora slikara. Umetnička priroda, oduševljeni nacionalista, ona je među prvima u kolu pokretača snažnog omladinskog jugoslovenskog pokreta, koji je uzeo onako velika zamaha dolaskom Kralja Petra na presto. Pokretu Slovenskog Juga ona je mnogo doprinela i bila je u njemu jedna od glavnih činjenica. Kolo Srpskih Sestara zamisao je njena i delo jednog užeg kola oduševljenih Srpkinja, među kojima je ona bila jedna od najagilnijih i svetim društvenim ciljevima napredanijih.

A kada je došlo vreme da ceo Narod pođe da mre za svoje vekovne ideale, i ona je sa braćom pošla i časan život, pun idealizma, zamenila časnom smrću, dostojna svoga pokoljenja, “za pjesnu stvorena”. Mnoge sestre i majke posvetile su se nezi ranjenih heroja, ali je Nadežda Petrovićeva ostavila roditeljski dom i udobnost prestoničkih bolnica i pohitala na krvava ograšja da tamo, poput Kosovke Devojke, braći se na nevolji nađe. Posle privh borbi, ona je na Kosovu. Na ratištu, u sredini najviše zaraženoj, ona je pokazala redak heroizam i ljubav za svoju junačku braću. Prezirući svoj, spasla je mnoge živote najboljih junaka. To je bila njena najveća sreća. Borba sa Austrijom još je više oduševila junak-devojku i mi je u toj borbi vidimo neumornu, na najopasnijim mestima. Prezirući opasnost i sama se zarazila tifusom u Valjevu i tamo je kao pravi vojnik podlegla zarazi, vršeći do kraja najpredanije dužnost rodoljubive Srpkinje.

Istorija naših ratova zabeležiće Nadeždu Mite Petrovića kao novu, stare potpuno dostojnu Kosovku Devojku u najlepšem smislu pesničkog shvatanja toga idealnog imena. Čast joj i hvala kao jednom od najlepših predstavnika srpske žene ovog velikog naraštaja, koji je dokazao da “seb’ pregorjev najviše se može”, jer je ostvario u jednom strahovitom zamahu vekovne ideale našeg naroda.

Dušan Šijački


Dr Draga Ljočić – prvi ženski lekar u Srbiji

Prva žena profesor u Srbiji

O problemu celibata ženskih činovnika

O nasledstvu porodičnog imena

Prvo ustupanje univerzitetske katedre ženi: Čestitam vam gospođice, ušli ste u pakao

Iz Ženskog pokreta 1923: “U zagrljaju za novac”

Poreklo braka i porodice

Iz Ženskog pokreta: Njegoš o ženama

Iz Ženskog pokreta: Dositej o ženama

Iz Ženskog pokreta: Književna anketa o našoj ženi

U Ženskom pokretu: O ženi muslimanki

Iz Ženskog pokreta: Uzrok moralne nejednakosti između ljudi i žena

Književni pregled iz 1922: Moklerova dela i polemika o prostituciji

Zakon o advokatima i žene

“Nova pojava u našem društvu”: Promena vere radi ponovne bračne veze

Oslobođenje žene

Prava žene u porodici

Prava žena neće se izmoliti predstavkama već organizovanom i energičnom borbom

Mogu li žene doći na univerzitetsku katedru?

Učenice 1921. o sebi i modernoj ženi

“O emancipaciji ženskinja”

Jedna nepravda: “Dodatci na skupoću ženama državnim činovnicima”

Krivična odgovornost ženina

Srpska žena pred zakonom: O nasledstvu

Srpkinje i Opštinski izbori

Udruženje nastavnica srednjih i stručnih škola

Žensko pravo glasa

Zašto tražimo ženska prava? Žena i politika

Najzad

Uzalud

Prvi tekstovi Ženskog pokreta: Prava žena pred zakonom 1920.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *