Sot, si shoqëri, nuk jemi të përfshirë. Ekzistojnë ligjet e shkëlqyera. Nuk jemi të gatshëm ose nuk janë krijuar të gjitha kushtet për të kuptuar se si duhet të jemi të përfshirë dhe si të krijohet një shoqëri ku çdo person do të marrë atë drejtësi apo nevojë që ka,” thotë Miljan Stanišić nga organizata Domovik.

Në një podcast të ri audio, kemi biseduar me Stanišićin për problemet dhe masat afirmative të orientuara nga fëmijët dhe të rinjtë nga grupet e rrezikuara, me një fokus në arsim dhe mbrojtjen sociale.

Kjo përmbajtje është krijuar në kuadër të projektit “Ndërpreje heshtjen”, i cili zbatohet nga Alternativna në partneritet me Radio Kontakt Plus.

Përmbajtja është krijuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe është përgjegjësi e vetme e Alternativna dhe Radio Kontakt Plus, dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e BE-së.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *