Biseda me aktivistet Neri Ferizi dhe Mila Mihajlović u bë me rast të gjashtëmbëdhjetë ditëve të aktivizmit.

Biseda me aktivistet Neri Ferizi dhe Mila Mihajlović u bë me rast të gjashtëmbëdhjetë ditëve të aktivizmit. Rasti nxiti një bisedë për një sërë temash – dhuna me bazë gjinore, dhe rastet e raportuara dhe të paraportuara, qëndrimi i institucioneve ndaj këtyre rasteve, aktivizmi, feminizmi, patriarkalizmi, nevoja për edukim të gjithë shoqërisë.

Shikoni videon më poshtë.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *