Ličina: Umetnost ne bi smela da bude rezervisana samo za one koji se njome bave

Haris Ličina

SHQ

ENG

Prva asocijacija na pomen reči umetnost jeste jezik. Zbog toga što sama uloga ili misija umetnosti jeste vid komunikacije, neverbalne. Mogućnost da putem slike, tona, ili pokreta kažeš ono što misliš, predstaviš svoje viđenje nečega, iskažeš bunt, ili jednostavno pokažeš realnost onakvu kakva jeste. Umetnost nije ništa drugo do jezik koji je univerzalan za sve nas, jezik koji je van-nacionalni i van-religijski, jednostavno ljudski jezik. Ovako Haris Ličina vidi umetnost. Njegov jezik je raznovrstan. Grafički dizajn, fotografija, crtanje … Samo su neki delovi niza onog po čemu ga javnost prepoznaje. Ovaj tekst je deo serije tekstova pod nazivom „Kratak razgovor“.

Haris Ličina je multimedijalni umetnik u pravom smislu te reči. Tako sebe i doživljava.

“S obzirom na to da se polja mog delovanja zasnivaju na grafici – kao likovnoj umetnosti i dizajnu – kao primenjenoj umetnosti, na šta ide i pasija prema fotografiji, ne bih mogao sebe da kategorišem i predstavim kao samo dizajnera, ili samo grafičara, jer smatram da je to neka fuzija veština koja se najlakše može staviti pod ‘multimedijalni umetnik’,” objašnjava.

Donedavni student mitrovičkog fakulteta umetnosti, krajem juna odbranio je master rad “Figura u sito štampi”. Skok, pad, slet, hod…

Njegove fotografije nas “teraju da se prisetimo šta je zadatak dokumentarne fotografije bio i ostao; pored toga što mora da odgovori na tri osnovna pitanja u žurnalistici, fotografija čuva i prenosi trenutak koji je magijski ostao zabeležen za generacije koje dolaze” – stoji u recenziji Jovana Marjanova Ličinine prve samostalne izložbe fotografija „Lica u okršaju“ (2017) u Privatnom kulturnom centru Akvarijus u kojem je bio i stalni saradnik zadužen za dokumentarnu i umetničku fotografiju. Posle prve samostalne izložbe, uskoro će na istom mestu biti predstavljena njegova nova dela u okviru ciklusa „Drugi put u Akvarijusu“.

Surova realnost ono je kako bi pisac ovog teksta opisao ono što je na njegovim fotografijama i radovima u čijem je fokusu figura. Jer svi u jednom delu svog života padamo na glavu, ili hodamo po tankoj žici… dok nam se na licu može pročitati šta zapravo osećamo, iako nam se čini da to nije jasno vidljivo.

Sa druge strane, Ličina objašnjava da ne postoji jedan motiv kojim bi mogao da objedini njegove radove, jer veruje da je “motiv direktno uslovljen kontekstom u koji je smešten unutar kompozicije”.

A inspiracija?

“Znam da je rezultat inspiracije samo jedan, a to je reagovanje na nadražaj koji se manifestuje stvaranjem nečeg što zovemo umetničko delo, a putevi kojima dolazim ja, ili bilo ko, do toga su različiti. Nekad inspiracija dolazi kao odgovor na okruženje u kojem se nalazim, bilo ono lokalno ili globalno, nekada to bude želja da kroz svoj rad predstavim svoje misli i ideje, a nekada i samo težnja ka lepom, želja ka stvaranju idealne kombinacije elemenata spojenih u kompoziciju koja prija očima,” odgovara Ličina.

Za njega umetnost predstavlja stil života, odnosno, kako kaže, način na koji percipiramo stvari oko i unutar nas i jednako tome način na koji reagujemo na njih:

“Umetnost ne bi smela da bude rezervisana samo za ljude koji se bave njome. Bez ljudi koji uživaju i pričaju o njoj ona ne postoji, jer umetnost je posrednik između umetnika i ljudi, ako nema ljudi koji prepoznaju to, umetnik postaje samo osoba koja ‘priča u prazno’.”

Haris Ličina je diplomirao sam na Fakultetu umetnosti u Prištini (Kosovska Mitrovica-Zvečan), na odseku “Grafika” 2019., i 2020. na odseku “Grafički dizajn”. Krajem juna 2021. odbranio je master rad na temu “Figura u sito štampi”. Izlagao je na preko 30 kolektivnih izložbi u Srbiji i inostranstvu, imao je dve samostalne izložbe. Učestvovao je i bio organizator niza umetničkih radionica i kurseva grafike, fotografije i grafičkog dizajna. Bio je polaznik više đačkih i studentskih razmena obrazovnog karaktera u inostranstvu (Nemačka – Bremen, Nemačka – Oldenburg, Rusija – Belgorod, Rusija – Moskva). Član je Foto-kino kluba Novi Pazar, jedan je od osnivača i dizajner u kreativnom studiju NYON studios u Novom Pazaru.

Radovi Harisa Ličine predstavljeni su i na digitalnoj platformi „Gathere in Art“, kao i u okviru virtuelnih izložbi ove platforme.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *