Organizata joqeveritare CASA nga pjesa veriore e Mitrovicës, së bashku me katër organizata të tjera, formuan një koalicion për të punuar së bashku për të përmirësuar pozitën e personave me aftësi të kufizuara në komunitetet serbe në Kosovë.

Koalicioni, i cili përveç CASA-s përfshin edhe Faktorin nga Mitrovica, Hendikos nga Ranillugu, Shoqatën e të Verbërve dhe Personave me Paim të Pamë nga Graçanica dhe Primo la toleranca nga Shtërpca, synon të përmirësojë mbështetjen sociale dhe fuqizimin ekonomik të personave me aftësi të kufizuara.

Stefan Kalaba, përfaqësues i organizatës CASA, thekson se personat me aftësi të kufizuara përballen me diskriminim të dyfishtë, si në shoqërinë e gjerë ashtu edhe brenda komuniteteve të tyre.

Kjo përmbajtje është krijuar në kuadër të projektit “Ndërpreje heshtjen”, i cili zbatohet nga Alternativna në partneritet me Radio Kontakt Plus.

Përmbajtja është krijuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe është përgjegjësi e vetme e Alternativna dhe Radio Kontakt Plus, dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e BE-së.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *