Nagrada za delo ostvareno u duhu proze Grigorija Božovića, koju dodeljuje Dom kulture „Stari Kolašin“ u Zubinom Potoku, za 2021. godinu dodeljena je Petru Sariću za složenu i višeznačnu sliku nacionalne istorije i sudbine ostvarene u romanu “Klobuk” (Srpska književna zadruga, Beograd, 2021). Nagrada, koja se sastoji iz novčanog dela, povelje i plakete sa likom Grigorija Božovića, Petru Sariću biće uručena na svečanosti u Domu kulture ,,Stari Kolašin“ u Zubinom Potoku u četvrtak, 9. juna 2022. u 13.00.

“Pričajući o turskom vaktu u Hercegovini, Petar Sarić je u romanu Klobuk, koji je izgrađen kao razvijena pripovest složene osnove, aktivirao neke od važnih i presudnih motiva i sadržaja nacionalne istorije, sudbine i identiteta. Među njima i motiv danka u krvi; promene vere i modela kulture, sa svim posledicama i psiho-emotivnim lomovima koje neminovno nosi, a koji je upečatljivo prisutan u prozi Ive Andrića i Grigorija Božovića” – navodi se u obrazloženju žirija u sastavu Dragiša Bojović, Andrijana Živanović i Mileta Aćimović Ivkov (predsednik žirija).

Odabravši za prostornu podlogu grad Klobuk, „jedan od istorijskih i najutvrđenijih hercegovačkih gradova“ i njegovu okolinu „Trebinjsku Lastvu i Orahovac“, Sarić je iz perspektive pouzdanog „zapisivača i svedoka“, kroz nekoliko epizoda i dramatičnih događaja, odslikao hroniku porodice Begenišić i njegovog izabranog junaka Jovana/Asana, darovitog dečaka i neobičnog klobučkog dizdara.

Oslanjajući se, na jednoj strani, na istorijsko nasleđe, a na drugoj na mitsku i folklornu podlogu, pisac je u svoju priču ugradio složen odnos između istorije, sudbine i priče, kao najpouzdanijeg svedoka i znalca čovekovog života i sveta, naveo je žiri, dodajući:

“Višestruka veza sa događajima savremenosti, značenjska prepletenost i složenost aluzija, asocijacija i reminiscencija, vremena i događaja, slika i sećanja, a naročito unutarnja junakova drama oličena u identitetskom dvojstvu i rascepu, čine ovu Sarićevu pripovest o zahtevima istorije i nalozima porekla i sudbine znanom i bliskom, uverljivom i prijemčivom. U tome su sadržani njena istinitost, misaonost, snaga i vrednost. Zbog toga je izdvojena i znamenovana nagradom i imenom najznačajnijeg kosmetskog pisca Grigorija Božovića. Kao što je i Petar Sarić danas najznačajniji pisac srpske književnosti na Kosmetu”.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *