„Šta sad ovo znači? Šokantna mapa na zvaničnom sajtu NATO!“ – naslov je portala Informer od 4. maja. Međutim, mapa NATO-a je sve samo ne šokantna. U nastavku čitajte našu analizu.

Portal informer izvestio je da je na zvaničnom sajtu NATO-a objavljena interaktivna mapa „svih njenih članica“ na kojoj je, tvrdi – „vidno isključila lažnu državu Kosovo“ iz njenog sastava i „jedino što se može primetiti je tanka isprekidana administrativna linija“.

„Naime, mapa ima opciju da prilaže sve države članice koje su prikazane svetlo plavom bojom, a one koje to nisu ostavlja u prirodno zelenoj boji. Primetno je kako Republika Srbija ostaje u zelenoj boji, ali sa granicama od pre 2008. godine koje Zapadni hegemoni ne priznaju“ – navodi Informer.

„Pored toga lažna država Kosovo ne samo da nije deo ove mape, već jedino što se na njoj može videti je slabo opcrtana isprekidana administrativna linija“ – konstatuje isti portal.

Međutim, jednostavnom proverom ove mape utvrdili smo da je Informer manipulativno izvestio o njoj, da je naslov senzacionalan, i da se ne radi ni o kakvoj promeni stava međunarodne zajednice i NATO-a prema pitanju Kosova i Srbije, na šta Informer sugeriše.

Mapa ne prikazuje samo članice, već i druge entitete koji na različite načine sarađuju sa NATO-om. Kosovo jeste deo mape, a Kosovo i Srbija nisu prikazani kao jedinstvena teritorijalna celina, na šta takođe Informer sugeriše.

Kada se klikne na „NATO članice“ Srbija i Kosovo jesu prikazani u prirodnoj boji, kako tvrdi Informer, što je i očekivano, jer nisu članice NATO-a.

Mapa NATO članica

Dokaz da, međutim, NATO Kosovo i Srbiju percipira kao odvojene entitete, a ne suprotno kako tvrdi Informer, jeste kada se klikne na istu mapu, ali odabere „NATO partneri“.

NATO partneri

U tom slučaju biće prikazana Srbija, ali bez Kosova, jer Srbije ima „individualni odnos sa NATO-om“, ali Kosovo ne.

Takođe, kada kliknete na „operacije i misije“ na mapi, ona se, u kontekstu Kosova i Srbije, prikazuju samo na Kosovu, jer NATO-ova misija na Kosovu – KFOR – sprovodi se na Kosovu, ne podrazumevajući i Srbiju, što je opet suprotno tvrdnjama Informera da je Srbija prikazana sa Kosovom.

NATO operacije i misije

Podsećamo i da KFOR, stalno podcrtava da – sprovodi svoj mandat zasnovan na Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999, te da na administrativnoj liniji patrolira i sa pripadnicima srpskih snaga i sa pripadnicika Kosovske policije.


Dezinformacije mogu da imaju različite i značajne posledice na javno mnjenje i političke odnose, posebno onde gde postoje komplesni istorijski i međunarodni odnosu, kao što je Balkan. Neprecizni ili zlonamerni izveštaji o međunarodnim odnosima mogu dodatno da zaoštre već postojeće tenzije. Senzacionalni naslovi i netačni izveštaji poput Informerovog mogu pogrešno da utiču na percepciju građana o stavovima međunarodnih organizacija prema pitanjima od značaja za njih. Ovakve dezinformacije mogu i da stvore nepoverenje među građanima prema, u ovom slučaju – međunarodnim organizacijama, ali i između samih entiteta koji su uključeni. Kada građani dobiju netačne informacije, to može da ojača i postojeće predrasude i da promoviše određene političke agende koje se oslanjaju na negativne sentimente, čime mogu da se kompliku odnosi i čak ugrozi stabilnost u regionu.

Ovaj sadržaj je finansirala Evropska unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost partnera i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Ovaj sadržaj je podržao CFI – Développement Médias. CFI zadržava svoju autonomiju od izrade ovog sadržaja. 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *