Gratë në media: Synimet e sulmeve seksiste, është e nevojshme të flitet më shumë për të drejtat e tyre

Sa gra përfaqësohen në media? Si paraqiten ato? Cilat janë sfidat me të cilat përballen? Gazetarja e pavarur Una Hajdari, redaktorja e RTV Kim Zorica Vorgucic dhe gazetarja e Kosovo 2.0 Dafina Halili diskutuan për këto çështje në kuadër të diskutimit “Gratë në Media”. Diskutimi virtual u organizua si pjesë e Javës Dixhitale të Ndërtimit të Besimit.

Në media në Kosovë, përfshirë serbët dhe shqiptarët, një numër i madh i grave janë në pozicione drejtuese – gjë për të cilën pjesëmarrësit në diskutim pajtohen.

Duke folur për sfidat me të cilat përballen gazetarët, Hajdari tregon se ata pritet të merren me të ashtuquajturat “Temat e Lehta”, se nuk ka “respekt për gazetarët”, si dhe se “nuk është e përshtatshme që një grua të merret me gazetari në mënyrën se si bëhet në Kosovë dhe Ballkan”.

“Është shqetësuese, për mendimin tim, se si shoqëria i shikon gratë në gazetari, si dhe gratë që kanë zërin e tyre dhe flasin për tema të caktuara,” thekson Hajdari.

Gratë në media perceptohen si “të plotfuqishme”, beson Vorgucic. Ajo shton se ato merren me “të gjitha temat e mundshme”. Ekziston një problem me stafin në media, jo vetëm për sa i përket gjinisë – thotë ai.

“Burrat dhe gratë vuajnë njësoj nga gazetaria,” tha Vorgucic.

Gazetarët janë shënjestra e sulmeve kryesisht seksiste

Halili tregon se gazetarët janë cak i sulmeve çdo ditë.

Ajo foli për sulmet kibernetike nga platformat online dhe se nuk ka asnjë “kontroll ose mbikëqyrje të gjuhës së urrejtjes”:

“Kur shohim kolumne, ​​mendime ose lajme të ndryshme, veçanërisht ato të shkruara nga gazetarët, ne menjëherë fillojmë të bëjmë kërcënime, veçanërisht kërcënime seksuale.”

Hajdari foli gjithashtu për sulmet seksiste me të cilat përballen gazetarët:

“Ne gratë gazetare jemi të privilegjuara, kemi një zë dhe kemi dikë që t’i drejtohemi për t’ia marrë këtë grave që punojnë në komunë ose që punojnë si infermiere që janë më pak të mbrojtura ose kanë frikë të raportojnë një rast të ngacmimit seksual.”

“Gratë sot kanë një zë shumë më të fortë në publik. Zëri i grave nuk mund të heshtet siç mund të kishte qenë më parë”, është e bindur Hajdari, duke theksuar se kjo është pikërisht ajo që nisi fushatën globale “Edhe unë” kundër abuzimit dhe ngacmimit seksual.

Është akoma më e vështirë për gratë të arrijnë në pozicionin ku merren vendimet

Duke përdorur metaforën e një “tavani xhami” që është “vetëm pak i gërvishtur”, Halili foli për pjesëmarrjen e grave në pozitat më të larta vendimmarrëse në Kosovë.

Halili shpjegon: “Për herë të dytë, ne kemi një grua presidente, kemi një numër deputetësh që fituan mandate pa kuotë, gratë përbëjnë 30 përqind të kabinetit qeveritar. Por nëse shikoni numrin e zv/ministrave janë më pak se pesë. Nëse i shikojmë këto shifra, mund të themi se jemi akoma larg nga shembja e tavanit të qelqit që është shumë e vështirë për gratë të kapërcejnë pengesat e padukshme për të arritur në një pozicion vendimmarrës.”

Përfaqësimi i grave dhe politikanëve nga komunitetet jo-shumicë

Gratë përfaqësohen në media në varësi të angazhimit të tyre, sipas redaktores të RTV Kim, duke marrë shembullin e Presidentes së Kosovës, Vjosa Osman, e cila paraqitet si “grua me autoritet”.

Megjithatë, ajo deklaron se nuk merret me çështje të grave, por me politikë të lartë dhe akuza:

“Unë mendoj se ajo duhet patjetër të merret me çështjet e grave.”

Vorgučić gjithashtu thekson se nuk ka gra në media që nuk merren me “pozicione tërheqëse”:

“Rrallë flitet për gratë që jetojnë në fshat”.

Duke folur për gratë politikane nga komuniteti serb, ajo thotë:

“Ato nuk janë aq të dukshme, pavarësisht nga fakti se ato janë deputete dhe se janë në pozita të larta në sistemin e Republikës së Serbisë. Ato nuk ekspozohen dhe as nuk duan të bien dakord për të dhënë një deklaratë. Unë nuk e di se cili është roli i tyre në përgjithësi, ose sa përfaqësojnë ato nga komunitetet e tyre dhe sa luftojnë për të drejtat e tyre”.

Grave nuk u besohet sa duhet, ka mungesë të temave të grave në media

Sfidat me të cilat përballen gratë në media janë të ngjashme pothuajse kudo në botë, thekson Hajdari, e cila ishte korrespodent për disa media laike. Sidoqoftë, ajo thekson një ndryshim, dmth karakteristikë për rajonin e Ballkanit Perëndimor:

“Gratë mund të mbajnë poste editoriale, por popullata nuk u beson grave që merren me tema të vështira ose parashikime të ngjarjeve politike.”

“Në momentin që shoqëria i beson grave në të njëjtën mënyrë si ajo e burrave, atëherë mund të ketë një ndryshim në këtë situatë,” tha Hajdari.

Nga ana tjetër, Halili beson se është e nevojshme të transferohen temat e diskutuara në të ashtuquajturat media alternative në mediat tradicionale, dmth.

“Debati i vërtetë për gazetarët, gratë në politikë, portretizimi i grave në media do të ndodhë kur të kemi seriozitet dhe angazhim nga tryezat në mediat kryesore, kur shohim barazinë gjinore në debate politike kur dhuna,e termi femicide bëhet kryefjalë dhe mbetet thelbësore për dy javët e ardhshme përmes diskutimeve të ndryshme ku mblidhen aktivistë, panelistë ose anëtarë të ndryshëm të shoqërisë” – theksoi ajo.

“Derisa mediat tradicionale të fillojnë të marrin më seriozisht të drejtat e grave, ne nuk do të flasim për përpjekje shumë serioze që gratë të bëhen një temë nacionale, në masë më të madhe sesa që janë në këtë moment,” përfundon li.

Përdorimi i tekstit lejohet me një tregues të qartë të burimit dhe lidhjen me burimin e tekstit ose faqen kryesore të platformës.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *