Në audio podcast-in e ri, Kontakt Plus ka trajtuar problemet dhe sfidat që prekin mjedisin në veri të Kosovës.

Bashkëbisedues ishte Srđan Simonović nga OJQ “Human Centar Mitrovica” dhe njëri nga autorët e hulumtimit “Analiza e mekanizmave të mbrojtjes së mjedisit me prezantim të funksionimit në një rast konkret”.

Publikimi thekson problemet shqetësuese lidhur me kualitetin e ajrit, ujit, tokës dhe menaxhimit të mbetjeve në këtë zonë, si dhe është paraqitur një rast studimor që përfshin pyjet. Dëgjoni podcast-in për më shumë detaje.

Kjo përmbajtje është krijuar në kuadër të projektit “Ndërpreje heshtjen”, i cili zbatohet nga Alternativna në partneritet me Radio Kontakt Plus.

Përmbajtja është krijuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe është përgjegjësi e vetme e Alternativna dhe Radio Kontakt Plus, dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e BE-së.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *