Gazetarët flasin për lajme të rreme: Sanja Sovrliq

Ne flasim me gazetarët për lajmet e rreme. Ata u përgjigjen katër pyetjeve kryesore.

Lajme të rreme ka çdo ditë, ato përhapen sidomos në rrjetet sociale.

Ata kanë shkatërruar besimin në media, edhe tek ata që e bëjnë punën e tyre me profesionalizëm. Lajmet e rreme zakonisht njihen fillimisht nga titulli bombastik – thotë gazetarja Sanja Sovrliq.

Ky video është mbështetjen e projektit rajonal SMART Balkans – Shoqëria Civile për shoqëri të përbashkët në Ballkanin Perëndimor, e cila zbatohet nga Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile (CPCD) BiH, Qendra për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) Maqedonia e Veriut dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) Shqipëri, ndërsa financiarisht mbështetet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Përmbajtja është përgjegjësi e veçantë e Alternativna dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Qendrës për Promovimin e Shoqërisë Civile, Qendrës për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM), Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *