Ne flasim me gazetarët për lajmet e rreme dhe ndikimin e tyre të përhapur në shoqëri. Ne eksplorojmë pasojat e tyre serioze për gazetarinë, opinionin publik dhe proceset shoqërore.

Gazetarët me të cilët folëm ndanë përvojën e tyre në trajtimin e lajmeve të rreme, duke shpjeguar sesi keqinformimi prish integritetin e profesionit të gazetarisë.

Ne diskutojmë gjithashtu ndikimin në formimin e qëndrimeve në shoqëri dhe se si ato mund të minojnë seriozisht besimin e publikut në media.

Së fundi, gazetarët me të cilët folëm ndajnë rekomandimet e tyre për lexuesit se si të njohin lajmet e rreme, të zhvillojnë shkrim-leximin mediatik dhe të mbështesin gazetarinë cilësore.

Në këtë video bisedojmë me Daniela Tomaševiq.

Ky video është mbështetjen e projektit rajonal SMART Balkans – Shoqëria Civile për shoqëri të përbashkët në Ballkanin Perëndimor, e cila zbatohet nga Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile (CPCD) BiH, Qendra për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) Maqedonia e Veriut dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) Shqipëri, ndërsa financiarisht mbështetet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Përmbajtja është përgjegjësi e veçantë e Alternativna dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Qendrës për Promovimin e Shoqërisë Civile, Qendrës për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM), Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *