Kancelarija za regionalnu saradnju sa mladima (RYCO) je institucionalni mehanizam koji nezavisno funkcioniše, a osnovali su ga učesnici zapadnog Balkana 6 (ZB 6): Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija, sa ciljem da promovišu duh pomirenja i saradnje između mladih u regionu kroz programe za razmenu mladih. RYCO predstavništva osnovana su širom ZB 6. Krenare Gaši-Krasnići je na čelu RYCO-ove lokalne filijale u Prištini. Gaši-Krasnići aktivno je angažovana u omladinskom sektoru na Kosovu više od četiri godine kroz svoj rad u nekoliko organizacija civilnog društva. Od 2015. do 2017. bila je direktor Mreže kosovskih omladinskih centara (KICN), koja je krovna organizacija 21 omladinskih centra na Kosovu. Od 2015. do 2016. bila je predstavnica civilnog društva sa Kosova u Radnoj grupi tokom uspostavljanja RYCO. Sa Krenare Gaši-Krasnići razgovarali smo o aktuelnim projektima koje sprovodi RYCO-a, mladima, značaju pomirenja i izgradnji poverenja. Pročitajte u nastavku.

Koji su trenutni RYCO programi/projekti u vezi sa Kosovom?

Imamo regionalne programe koje sprovodi glavno sedište RYCO, a koji se sprovode i na Kosovu, poput projekta Route WB6 koji ima za cilj podršku i promociju volontiranja. Takođe imamo projekat čiji je cilj podrška socijalnom preduzetništvu. Pored toga, jedan od naših glavnih stubova ostaje šema donacija/grantova na regionalnom nivou koju su koristile i organizacije i srednje škole sa Kosova. Priroda takvih projekata razlikuje se od jednog do drugog. Finansijski smo podržali projekte koji se bave temom suočavanja sa prošlošću, poput virtuelne izložbe „Jednom davno i nikad više“ koju je sprovodio Fond za humanitarno pravo Kosovo u znak sećanja na 1133 ubijene dece tokom poslednjeg rata na Kosovu. Takođe smo podržali projekte koje promovišu regionalnu saradnju kroz temu zaštite životne sredine kao što je Eko-friendship koji sprovodi “Let’s Do It Peja”. I na kraju, imamo i lokalne aktivnosti, poput treninga za izgradnju kapaciteta za naše ciljne grupe, za jačanje kapaciteta onih koji rade sa mladima na temu interkulturalnog učenje i dijaloga, digitalni rad sa mladima i upravljanje ciklusom projekta/projektnim ciklusom.

Zašto je ova kancelarija važna za mlade? Kakve su mogućnosti za mlade kroz RYCO?

Postoje najmanje tri razloga zbog kojih je RYCO važan za mlade. Pre svega, to je jedini mehanizam u kojem su mladi na prvom mestu u procesu donošenja odluka. Upravni odbor kao najviše telo za donošenje odluka u RYCO sastoji se od šest ministara zaduženih za omladinu i šest mladih ljudi iz ZB6 gde imaju jednaka glasačka prava i sve odluke se donose konsenzusom. Drugo, RYCO nudi razne mogućnosti za mlade ljude, finansirajući njihove ideje u duhu regionalne omladinske saradnje na ZB. Pored toga, pruža i brojne mogućnosti kroz različite programe u kojima mladi mogu da budu deo jedinstvenih iskustava.

Relevantno je sa vama podeliti da ćemo vrlo brzo objaviti oko 70 članaka za mlade u regionu, a koje studenti novinarstva pripremaju u okviru projekta Advocacy (zastupanje) – programa novinarstva, podržanog od nemačkog MSP-a. Drugi primer je takođe program MIRAI koji podržava japansko MSP, gde RYCO godišnje nudi jedinstveno iskustvo za mlade Zapadnog Balkana u istraživanju japanske kulture. I na kraju, RYCO je i relevantan instrument koji se snažno zalaže za vlade i druge relevantne institucije na regionalnom i evropskom nivou za agendu ZB6 za mlade u regionu.

Cilj RYCO je da promoviše duh pomirenja i saradnje između mladih u regionu kroz programe razmene mladih. Saradnja je glavni/o alat/sredstvo za postizanje cilja za RYCO. Koliko je ono važno za region, mlade i buduće generacije?

Saradnja je preduslov za održivi razvoj mira u našem regionu. Naročito za region poput Zapadnog Balkana koji je zatrpan ratovima i usled čega još uvek imamo toliko etničkih podela, predrasuda i podela između nekih društava, posebno. Nerešena bilateralna pitanja i dalje nastavljaju da stvaraju nesigurno i često nekooperativno okruženje, posebno među mladima. Stoga je za RYCO saradnja glavno sredstvo koje približava mlade ljude i katalizator za postizanje mira regionu. Stoga, RYCO ostaje posvećen da nastavi da ulaže u podršku regionalnoj saradnji mladih svim svojim kapacitetima.

Pomirenje i izgradnja poverenja su presudni koraci za ceo region. Koje bi bile Vaše poruke mladima u vezi sa pomirenjem i izgradnjom poverenja?

Pre svega, mi kao društva moramo shvatiti jednu jednostavnu činjenicu da se evropska integracija kao proces kojem svi težimo ne može zamisliti bez regionalne saradnje. Stoga na to moramo da ulažemo stalno i iskreno.

Drugo, region će se jednog dana definitivno promeniti. Druga alternativa ne postoji. Dakle, na nama je da odlučimo da li zaista želimo da budemo deo promene i učinimo naš region boljim mestom za sve, posebno za mlade ljude. Ili da čekamo i budu buduće generacije osuđivane, zašto ništa nismo uradili kad smo za to imali priliku i prostor. Pa nemojmo propustiti šansu.

I na kraju, lokomotiva za promenu slike našeg zajedničkog regiona ostaju mladi. Stoga vas pozivam da podržite misiju i viziju RYCO-a i učinite Zapadni Balkan mestom u kojem mladi mogu slobodno živeti, raditi i sanjati.

Preuzimanje teksta dozvoljeno je uz jasno navođenje izvora i linkovanje ka izvornom tekstu ili početnoj stranici platforme.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *