Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO) është një mekanizëm institucional që funksionon në mënyrë të pavarur, themeluar nga pjesëmarrësit e Ballkanit Perëndimor 6 (BB 6): Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova *, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, me synimin për të promovuar frymën e pajtimit dhe bashkëpunimi midis të rinjve në rajon përmes programeve të shkëmbimit të të rinjve. Zyrat e degës së RYCO u krijuan në çdo vend pjesëmarrës të BB 6. Krenare Gashi-Krasniqi është Shefja e Zyrës Dega Lokale e RYCO-s në Prishtinë. Gashi-Krasniqi ka qenë e angazhuar në mënyrë aktive në sektorin e rinisë në Kosovë për më shumë se katër vjet përmes punës së saj në disa organizata të shoqërisë civile. Nga viti 2015 deri në vitin 2017 ajo ishte Drejtoreshë e Rrjetit të Qendrave Rinore të Kosovës (KYCN), e cila është një organizatë ombrellë e 21 Qendrave Rinore nga Kosova. Nga viti 2015 deri në vitin 2016 ajo ishte përfaqësuese e shoqërisë civile nga Kosova në Grupin Punues gjatë themelimit të RYCO. Me Krenare Gashi-Krasniqi kemi biseduar për projektet aktuale të RYCO, rininë, rëndësinë e pajtimit dhe ndërtimin e besimit. Lexoni më poshtë.

Cilat janë programet/projektet aktuale të RYCO-s në lidhje me Kosovën?

Ne kemi programe rajonale të drejtuara nga Zyra Qendrore e RYCO, të cilat zbatohen gjithashtu në Kosovë, siç është projekti Route WB6 i cili synon të mbështesë dhe promovojë vullnetarizmin. Ne gjithashtu kemi një projekt që synon të mbështesë sipërmarrjen sociale. Përveç kësaj, një nga shtyllat tona kryesore mbetet skema e granteve në nivelin rajonal nga ku kanë përfituar organizatat dhe shkollat ​​e mesme nga Kosova. Natyra e projekteve të tilla ndryshon nga njëri tjetri. Ne kemi mbështetur financiarisht projekte që trajtojnë temën e trajtimit të së kaluarës, siç është virtualizimi i ekspozitës Na ishte njëherë që kurrë mos qoftë ’e implementuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë në kujtim të 1133 fëmijëve të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ne gjithashtu mbështetëm projekte të cilat promovojnë bashkëpunimin rajonal përmes temës së mjedisit siç është Eko-Friendship e implementuar nga Let’s Do It Peja. Dhe së fundmi, ne gjithashtu kemi disa aktivitete lokale, të tilla si trajnime për ndërtimin e kapaciteteve për grupet tona të qëllimit, të cilat synojnë të forcojnë kapacitetet e atyre që punojnë me të rinjtë në temën e mësimit ndërkulturor dhe dialogut, punën dixhitale të të rinjve dhe menaxhimin e ciklit të projektit.

Pse është e rëndësishme kjo zyrë për të rinjtë? Cilat janë mundësitë për të rinjtë përmes RYCO?

Janë të paktën tre arsye pse RYCO është e rëndësishme për të rinjtë. Së pari, është mekanizmi i vetëm në të cilin të rinjtë janë në vijën e parë ’në procesin e vendimmarrjes. Bordi Drejtues si organi më i lartë vendimmarrës në RYCO përbëhet nga gjashtë ministra përgjegjës për rininë dhe gjashtë të rinj nga WB6 ku ata kanë të drejta të barabarta për të votuar dhe të gjitha vendimet merren me konsensus. Së dyti, RYCO ofron mundësi të ndryshme për të rinjtë duke financuar idetë e tyre në frymën e bashkëpunimit rajonal të të rinjve në BB. Përveç kësaj, RYCO gjithashtu ofron mundësi të shumta përmes programeve të ndryshme ku të rinjtë mund të bëhen pjesë e përvojave unike.

Është me rëndësi të ndahet me ju fakti se shumë shpejt do të botojmë rreth 70 artikuj të rëndësishëm për të rinjtë në rajon dhe artikujt shkruhen nga studentë të gazetarisë nga projekti Advocacy – programi i gazetarisë, mbështetur nga MPJ gjermane. Një shembull tjetër është gjithashtu programi MIRAI i mbështetur nga MPJ e Japonisë, ku në bazë vjetore RYCO ofron një përvojë unike për të rinjtë e BB për të eksploruar kulturën japoneze. Dhe së fundmi, RYCO është dhe instrumenti përkatës i cili avokon fuqimisht ndaj qeverive dhe institucioneve të tjera përkatëse në nivel rajonal dhe Evropian për axhendën e të rinjve WB6 në rajon.

RYCO synon të promovojë frymën e pajtimit dhe bashkëpunimit midis të rinjve në rajon përmes programeve të shkëmbimit të të rinjve. Bashkëpunimi është një nga mjetet e synuara nga RYCO, se sa i rëndësishëm është ky mjet për rajonin, të rinjtë dhe brezat e ardhshëm?

Bashkëpunimi është një parakusht për një zhvillim të qëndrueshëm të paqes në rajonin tonë. Veçanërisht për një rajon si Ballkani Perëndimor i cili është I ngarkuar me luftëra dhe si rezultat i së cilës kemi akoma kaq shumë ndarje etnike, paragjykime dhe ndarje midis disa shoqërive në veçanti. Çështjet dypalëshe të pazgjidhura ende vazhdojnë të krijojnë një mjedis të pasigurt dhe shpesh jo-bashkëpunues, veçanërisht tek të rinjtë. Prandaj, për RYCO, bashkëpunimi është mjeti kryesor që afron më shumë të rinjtë dhe një katalizator i procesit të paqes në rajon. Prandaj, RYCO mbetet e përkushtuar të vazhdojë të investojë në mbështetjen e bashkëpunimit rajonal të të rinjve me të gjitha kapacitetet e saj.

Pajtimi dhe ndërtimi i besimit janë hapa thelbësorë për të gjithë rajonin. Cilat do të ishin mesazhet tuaja për të rinjtë në lidhje me pajtimin dhe ndërtimin e besimit?

Së pari, ne si shoqëri duhet të kuptojmë një fakt të thjeshtë se integrimi evropian si një proces që të gjithë kërkojmë nuk mund të imagjinohet pa bashkëpunimin rajonal. Prandaj ne duhet të investojmë vazhdimisht dhe sinqerisht në të.

Së dyti, rajoni një ditë patjetër do të ndryshojë. Nuk ka asnjë alternativë tjetër. Kështu që na takon neve të vendosim nëse vërtet duam të jemi pjesë e ndryshimit dhe ta bëjmë rajonin tonë një vend më të mirë për të gjithë, veçanërisht të rinjtë. Ose të presim dhe të gjykohemi nga brezat e ardhshëm, pse nuk bëmë asgjë kur kishim mundësinë dhe hapësirën për ta bërë atë. Pra, të mos e humbasim rastin.

Dhe së fundmi, lokomotiva e ndryshimit të imazhit të rajonit tonë të përbashkët, mbetet rinia. Prandaj, unë ju ftoj të mbështesni misionin dhe vizionin e RYCO dhe ta bëni Ballkanin Perëndimor një vend ku të rinjtë mund të jetojnë, punojnë dhe ëndërrojnë lirshëm.

Përdorimi i tekstit lejohet me një tregues të qartë të burimit dhe lidhjen me burimin e tekstit ose faqen kryesore të platformës.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *