Fuqia e etnografisë: Dokumentimi i praktikave tradicionale dhe bashkëkohore kulturore ndërmjet komuniteteve të ndryshme në Kosovë

Kosova ka një kulturë, traditë dhe zakone të larmishme dhe të pasura. Komunitete të ndryshme, gjuhë, folklor, veshje tradicionale … Vetëm një pjesë e këtij diversiteti janë praktikat e kuzhinës. Buka e bërë në shtëpi, kultivimi i djathit, pirja e çajit, bërja e rakisë – të gjitha të njohura, të praktikuara shpesh dhe me siguri që duhet të mbahen mend.

Ruajtja e praktikave tradicionale kulturore dhe ngritja e vetëdijes për vlerën e një shoqërie multikulturore me praktika të ndryshme janë të një rëndësie të madhe për çdo shoqëri. Në të njëjtën kohë kjo pasuri mund të hulumtohet përmes mjeteve të ndryshme.

Në zemër të Projektit Kosovo Calling Ethnography qëndron një impuls për të zbuluar dhe ruajtur, me takt etnografik dhe artistik, veprimtarinë e pasur të praktikave kulturore të kultivuara dhe të transmetuara ndër breza nga anëtarët e të gjitha komuniteteve në Kosovë.

Implementuar përmes një bashkëpunimi mes alumni programeve të shkëmbimit të Ambasadës Amerikane në Kosovs, nga Arbër Jashari dhe Milica Jakovljević, dhe financuar nga organizata e Alumni të Shteteve të Bashkuara të Kosovës (KUSA) përmes programit të tyre të Granteve Alumni të Vogla. 

“Shumë shpesh, duke u përqëndruar në ngjarje të jashtëzakonshme ose praktika të veçanta, ne i harrojmë aktivitetet e rëndomta dhe të përditshme që janë thelbësore për jetën tonë dhe u japin kuptim marrëdhënieve tona si qenie njerëzore. Për shembull, a mund ta imagjinoni sa ndryshe do të ishte jeta pa furrën e lagjes? Apo sa më e varfër do të ishte pa produktet e artizanëve të mëdhenj? Ndjej që shumë të rinj sot, duke kaluar kaq shumë kohë në hapësira të mbyllura virtuale, nuk e njohin rëndësinë e këtyre praktikave të përditshme ”- shpjegon Arber Jashari, një nga zbatuesit e projektit.

“Ushqimi në tryezat tona: Dokumentimi i praktikave të kuzhinës në Kosovë” ishte tema e 10 tregimeve multimediale të krijuara nga pjesëmarrësit e projektit të cilat do të publikohen si një nga produktet e projektit.

Pjesëmarrësit e projektit ishin nga komunitete të ndryshme. Tri punëtori u mbajtën për 20 pjesëmarrës studentë të universiteteve të fushave të ndryshme akademike në shkencat humane, arte dhe shkenca shoqërore. Punëtoritë përfshinin sesione njëditore mbi teknikat e dokumentimit krijues në etnografi, fotografi, video dhe zë.

Pjesëmarrësit vlerësuan se trajnimi ishte shumë produktiv pasi ata patën mundësinë të ndiqnin leksione nga profesionistë elitarë në fushat e etnografisë, fotografisë dhe videos e audio.

“Historitë e përfunduara nga studentët pjesëmarrës përfshijnë praktika nga komunitetet në të gjithë Kosovën; në disa raste, ato tregojnë se si këto praktika ndahen nga komunitete të ndryshme,” shton Jashari.

Pjesa e dytë e aktiviteteve ishte puna në terren në çifte nga dy dhe ndoshta më interesantja.

Pjesëmarrësve iu ofrua financim dhe mentorim për të kryer hulumtime të hollësishme dhe punë në terren për temat e tyre. Ata kryen punë në terren në zona të ndryshme të Kosovës, nga Hani i Elezit në jug, deri në Zubin Potok gjithashtu në veri.

“Pjesëmarrësit studentë kryen punë në terren midis bashkësive të ndryshme etnike, duke përfshirë një rast të një pjesëmarrësi shqiptar të Kosovës i cili dokumentoi praktikën e kultivimit të djathit në një familje serbe të Kosovës në Novoberde,” shpjegon Jashari.

Nga ana tjetër, të gjitha tregimet multimediale do të postohen në një ueb faqe multimediale me një plan për një ekspozitë që do të mbahet kur masat e COVID-19 të lehtësohen.

“Uebfaqja multimediale Kosovo Calling synon të shërbejë si një dritare e vogël për të shfaqur diversitetin kulturor të Kosovës. Ne synojmë të vazhdojmë me eksplorimin e temave të tjera, përmes një perspektive të larmishme dhe gjithëpërfshirëse, në vitet në vijim. Uebfaqja do të organizohet në kosovocalling.org,” shprehet bashkëbiseduesi ynë.

Një nga dokumentet do të jetë në lidhje me prodhimin e verës nga dy studentë të cilët kryen punë në terren në Suhareke dhe punuan në dokumentimin e procesit të prodhimit të verës në një fabrikë të qytetit:

“Ne kaluam ditë të ndryshme në terren dhe pastaj shumë ditë të tjera duke redaktuar fotot, videot dhe audio zërin që regjistruam atje. Gjatë punës në terren, dolën shumë gjëra që nuk i prisnim, edhe pse mendonim se e njihnim mirë qytetin tonë… Kjo përvojë na mësoi edhe më shumë për verën në qytetin tonë”.

Përdorimi i tekstit lejohet me një tregues të qartë të burimit dhe lidhjen me burimin e tekstit ose faqen kryesore të platformës.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *