Evropska kuća na Kosovu otvorila je poziv za dostavljanje fotografija na temu žena i njihovih priča za vreme karantina. Uz fotografije potrebno je dostaviti i kratak opis do 200 reči. Detalji konkursa u nastavku:

Način prijavljivanja:

Dostavite fotografiju sebe ili neke druge žene tokom karantina i kratak opis do 200 reči u kojem nam prenosite priču o tome, na info@europehouse-kosovo.com. Najbolje fotografije i priče biće deo ekskluzivne publikacije KEUK.

Predložena pravila *

  • Fotografije i priče moraju da budu originalne i urađene za ovu priliku;
  • Opis bi trebalo da ima najviše 200 reči;
  • Podnesci su ograničeni na jednu priču sa najviše 3 fotografije po osobi/nominaciji;
  • Fotografije mogu da prikažu žene koje rade od kuće, obavljaju kućne poslove, vode brigu o porodici, bore se protiv bolesti COVID-19 u prvim redovima, nastavljaju da rade kao i pre bolesti COVID-19 itd;
  • Otvoreno za žene svih uzrasta koje žive na Kosovu;
  • Javnost (muškarci i žene) može da nominuje žene iz svoje porodice i/ili svoje prijatelje;
  • Dobitnici nagrada će biti samo oni koji dostave priče i fotografije, a ne oni koji nominuju;
  • Nezavisan žiri sastavljen od službenika KEUK, službenika EK i jednog priznatog fotografa izabraće najbolje fotografije i priče.

*Ova pravila se mogu promeniti u zavisnosti od toka konkursa

Rok za dostavljanje: 14. oktobar 2020. godine, 23.59. Svoje fotografije dostavite na info@europehouse-kosovo.com

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *