Nevladina organizacija CASA iz severnog dela Mitrovice, zajedno sa još četiri organizacije, oformila je koaliciju, kako bi udruženo radile na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u srpskim sredinama na Kosovu.

Koalicija, koju pored CASA-e, čine i Faktor iz Mitrovice, Hendikos iz Raniluga, Udruženje slepih i slabovidih iz Gračanice i Primo la toleranca iz Štrpca, ima za cilj poboljšanje društvene podrške i ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom.

Stefan Kalaba, predstavnik organizacije CASA, ukazuje da se osobe sa invaliditetom suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom, kako u širem društvu, tako i unutar svojih zajednica.

„Nažalost, svedoci smo da se u poslednjem periodu, generalno, Srbima i ostalim nevećinskim zajednicama, na razne načine krše ljudska prava, a ovim osobama se krše ljudska prava i na osnovu njihovih invaliditeta“, navodi Kalaba.

Prema njegovim rečima, izazovi uključuju društvene predrasude, stigmatizaciju, diskriminaciju u zapošljavanju i obrazovanju, nedostupnost institucija, te fizičke i jezičke barijere.

Kalaba takođe ukazuje na manjak podrške organizacija sa kojima su do sada sarađivali, ističući da mnoge od njih imaju slabe kapacitete zbog nedostatka donacija.

„Bio je jako veliki izazov naći aktivne organizacije sa prisutnim članovima“, kaže Kalaba.

Upravo koalicija ima za cilj jačanje ovih organizacija kroz zajednički rad i lobiranje, kako bi se osiguralo da se glas osoba sa invaliditetom čuje na najbolji način.

Kroz formiranje koalicije, organizacije planiraju rad na povezivanju sa međunarodnim organizacijama, kako bi obezbedile podršku i fondove za programe usmerene ka osobama sa invaliditetom.

Takođe, cilj je doprinos razvoju i promocija socijalnog preduzetništva među osobama sa invaliditetom, kao vid ekonomske inkluzije.

Koalicija će ujedno raditi na poboljšanju implementacije zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Kalaba ističe da je saradnja i podrška centralnih i lokalnih institucija od ključnog značaja za ostvarivanje postavljenih ciljeva i da je uloga civilnog sektora u jačanju kapaciteta osoba sa invaliditetom i te kako neophodna.

„Poenta samog angažovanja NVO je da pomogne osobama sa invaliditetom u jačanju njihovih kapaciteta. Da im na neki način omogući, kroz zajednički rad, kroz zajedničke akcije i projekte, ukaže na obaveze samih institucija prema njima. Ta saradnja je neminovna i trebalo bi više da bude prisutna na terenu da bi (osobe sa invaliditetom) lakše ostvarile sve benefite koji su im zakonom i garantovani. Uloga civilnog sektora je da popuni taj jaz između institucija, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou.“

Kalaba poručuje i da je potrebna veća pažnja medija kako bi se osiguralo da osobe sa invaliditetom budu adekvatno predstavljene i podržane u ostvarivanju svojih prava i ciljeva.

Opširnije u novom audio-podkastu Radija Kontakt Plus.

Ovaj sadržaj je nastao u okviru projekta “Prekinuti ćutanje” koji sprovodi Alternativna u partnerstvu sa Kontakt Plus radijom.

Sadržaj je nastao uz finansijsku podršku Evropske unije i isključiva je odgovornost Alternativne i Kontakt Plus radija, te nužno ne odražava stavove EU.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *