Srbi sa severa Kosova ovih dana obeležavaju dva datuma – godinu dana od izlaska institucija i 10 godina od ulaska u kosovske institucije.

“Nije bila dobrovoljna, ni svojevoljna ni kada su ulazili, kada su uterivanje na jedan brutalan način pre davnih deset godina, bukvalno u ove dane pre deset godina su uterivani u te institucije, terani da izađu na izbore, a onda su izvedeni ili podržani u odluci da izađu iz tih institucija. Znači, mi sada živimo te katastrofalne posledice te katastrofalne odluke” – Đorđe Vukadinović.

*Preuzeto sa Nova S

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *