Në kohën e përhapjes së shpejtë të informacionit, ne përballemi me sfidën për të njohur të vërtetën e tij.

Nga ana tjetër, lajmet e rrejshme mund të ndikojnë dukshëm në qëndrimet, vendimet dhe realitetin shoqëror.

Doracaku që kemi përgatitur është i destinuar si për gazetarët ashtu edhe për lexuesit, veçanërisht ata që duan të zhvillojnë aftësi të të menduarit kritik dhe të mësojnë se si të njohin, analizojnë dhe luftojnë përhapjen e lajmeve të rrejshme.

Me udhëzime të qarta dhe këshilla praktike, zbuloni se si të bëheni një përdorues i përgjegjshëm i informacionit në epokën dixhitale, si të ruani integritetin e informacionit dhe të kontribuoni në ndërtimin e një komuniteti të besuar në internet.

Doracaku është i disponueshëm në vegzën.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *