Gratë më shpesh flasin për barazinë gjinore. Por nuk janë të vetmet që avokojnë për ndryshime në shoqëri kur bëhet fjalë për pozitën e gruas.

Besnik Leka dhe Stefan Veljković kanë vite që merren me temën e barazisë gjinore përmes punës me të rinjtë.

Ligjet, numrat, qëndrimet, qëndrimet e meshkujve ndaj çështjeve me rëndësi për femrat – këto janë vetëm disa nga temat që kemi prekur në bisedat tona me bashkëbiseduesit tanë.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *