SHQ

ENG

Društvo koje simboliše proaktivna saradnja, mirno postojanje različitih grupacija i demokratske vrednosti za sve građane. Ključna je poruka petogodišnjeg projekta „Reconciliation and Transformation Conflict”. Tri organizacije sprovode aktivnosti u više opština na Kosovu i to – u Leposaviću, Severnoj i Južnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu, Srbici, Vučitrnu, Gnjilanu i Peći.

Cilj je odgovoriti na trenutne potrebe pomirenja između različitih etničkih grupa na Kosovu, na pojedinačnom, institucionalnim i na nivou zajednica, kaže Milivoje Raičević iz Community Building Mitrovica (CBM) sa kojim razgovaramo o projektu.

Veruju da će aktivnosti doprineti kohezivnijim i kooperativnijim zajednicama, smanjiti razloge za pojavu nepoverenja u pomirenje i podržati lokalne društvene potrebe kroz pokretanje društveno angažovanih projekata.

Pored toga, zajedničkom zalaganju građana za društvene i institucionalne promene koje utiču na javne politike i osiguravaju dobro upravljanje i poštovanje ljudskih prava – objašnjava naš sagovornik.

Raičević objašnjava da postoji i više specifičnih ciljeva koje žele da postignu kroz projekat koji sprovode u saradnji sa Novom društvenom inicijativom (NSI) i Inicijativom mladih za ljudska prava Kosovo (YIHR KS).

„Bolje razumevanje jedni drugih kroz koncept tzv. pripovedanja (storytelling); uticaj na poboljšanje uslova za pomirenje u politikama; rad na inovacijama koje se bave društvenim izazovima, dok će zainteresovane strane u lokalnoj ekonomiji imati koristi od promovisanja javno-privatnog partnerstva; promovisanje zajedničkih vrednosti od strane različitih zajednica; postojanje visokokvalitetne politike i programa za istraživanje i analizu koji mogu pozitivno koristiti Vladi, razvojnim organizacijama i donatorima,“ kaže Raičević.

Jedna od poslednjih aktivnosti sprovedenih u okviru projekta je organizovanje nedelje aktivizma „Spasimo planetu“, kada je posađeno 84 drveta, po 12 stabala u svakoj opštini u regionu Mitrovice. Aktivnost je sprovela manja grupa građana iz različitih zajednica.

Ovoj su prethodile i druge aktivnosti.

„Uspostavljanje kohezionog kruga (Cohesion Circle), odnosno neformalne grupe građana iz sedam opština u regionu Mitrovice koji dolaze iz različitih profesionalnih i etničkih grupa, a sa kojima ćemo raditi na doprinosu u organizovanju zajedničkih akcija koje se tiču potreba zajednice. Razvijena je studija izvodljivosti kao prvi korak ka uspostavljanju Think Tank-a,“ odgovara Raičević.

On dodaje i da je inicirana komunikaciju sa medijima, a u cilju njihovog angažovanja u aktivnostima koje se tiču razvoja i razmene pozitivnih priča o pomirenju, kao i sa privatnim sektorom za predstojeće aktivnosti u vezi sa socijalno-ekonomskim poboljšanjem.

Ključna poruka projekta je da je pomirenje moguće i da je potrebno uključivanje svih društvenih aktera.

A svakako da pomirenje koje promoviše projekat, nije moguće bez izgradnje poverenja.

Kako poverenje, u svetlu projekta, vidi naš sagovornik?

„Poverenje znači stvaranje sigurnog prostora za otvorenu diskusiju o društvenim potrebama, zajedničko planiranje i konkretne akcije za poboljšanje svakodnevnog života,“ kaže Raičević.

Projekat „Reconciliation and Conflict Transformation” podržavaju American People kroz USAID na Kosovu.

Preuzimanje teksta dozvoljeno je uz jasno navođenje izvora i linkovanje ka izvornom tekstu ili početnoj stranici platforme.

Tekst je izvorno objavljen na Kosovo Trust Building Platformi. Tekst je za ovu platformu pripremio tim Alternativne.

Preuzimanje teksta dozvoljeno je uz jasno navođenje izvora i linkovanje ka izvornom tekstu ili početnoj stranici platforme.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *